Realizatorzy   |    Temat 1    |   Temat 2    |   Temat 3    |    Temat 4   |    Administracja

Temat 1 – Koordynator prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński

Zespół opracowywania i wytwarzania materiałów i mieszanin ciekłokrystalicznych
(prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski)

 

Pracownicy naukowi:

 1. 1. dr inż. Michał CZERWIŃSKI (od 1.10.2014r.),
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI,
 3. dr inż. Olga CHOJNOWSKA (od 1.10.2015r.),
 4. prof. dr hab. inż. Roman DĄBROWSKI,
 5. dr Anna DRZEWIŃSKA (do 31.12.2012r.),
 6. dr inż. Witold DRZEWIŃSKI,
 7. 6. mjr mgr inż. Marek FILIPOWICZ (od 1.05.2015r.),
 8. dr inż. Katarzyna GARBAT,
 9. 8. dr inż. Jakub HERMAN (od 1.05.2015r.),
 10. mjr. dr hab.inż. Przemysław KULA,
 11. dr inż Anna SPADŁO (od 1.04.2011),
 12. dr hab. inż. Janusz RYBIŃSKI (do 31.12.2013r.),
 13. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA, prof. WAT
 14. prof. dr hab. Stanisław URBAN (od 1.05.2015r.)
 15. dr inż. Dorota WĘGŁOWSKA (od 1.05.2015r)
 16. dr Magdalena ŻURAWSKA (od 1.04.2010).

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 1. pan Włodzimierz BANASZEK,
 2. pani Monika CIELOCH (od 1.05.2015r )
 3. inż. Jerzy DZIADUSZEK,
 4. pani Edyta DĄBROWSKA (od 1.01.2010r. do 28.02.2015r.),
 5. mgr inż. Michał CZERWIŃSKI ½ etatu (od 1.11.2013r. do 30.09.2014r),
 6. pani Ewa JARZYNA (od 1.01.2009 r. do 30.09.2009r.),
 7. mgr Ewa MIROS,
 8. mgr inż. Wojciech RAJMER (od 1.10.2011 do 30.06.2012r.),
 9. 9. pani Krystyna URBAN 0.6 etatu (od 1.05.2015r.)

Doktoranci:

 1. mgr inż. Joanna BUGOWSKA ( od 1.10.2010r . do 30.11.2010r. ),
 2. mgr inż. Maciej CELIŃSKI (od 1.10.2010r. do 30.09.2014r.),
 3. mgr inż. Artur CHOŁUJ (do 31.12.2012r.),
 4. mgr inż. Olga CHOJNOWSKA (od 1.10.2010r.do 30.09.2015 r.),
 5. mgr inż. Michał CZERWIŃSKI ( od 1.10.2009r do 31.12.2012r.),
 6. 6. mgr inż. Piotr HARMATA (od 1.05.2015r.)
 7. mgr inż. Jakub HERMAN (od 1.10.2010r. do 30.04.2015r),
 8. 8. mgr inż. Katarzyna KRUP (od 1.05.2015r.),
 9. mgr inż. Katarzyna MILEWSKA (od 01.09.2013r.)
 10. mgr inż. Wojciech REJMER do 31.09.2011r. do 30.09.2014r.).

Studenci:

 1. Jakub HERMAN (od 1. 07.2009r. do 30.08.2010r.),
 2. Urszula PERCZ (od 1. 10.2010r. do 30.06.2011),
 3. Sandra PLUCZYK (od 1. 10.2010r. do 30.06.2011),
 4. Tomasz OGRODNIK (od 1. 06.2009r. do 31.08.2010r.),
 5. Olga CHOJNOWSKA (od 1.03.2010r. do 31.08.2010r.).

Zespół badania właściwości elektrooptycznych ciekłych kryształów
oraz ich aplikacji w strukturach objętościowych
(dr hab. inż. Wiktor Piecek, prof. WAT)

 

Pracownicy naukowi:

 1. dr inż. Józef FIRAK (ekspert zewnętrzny od 1.02.2012 r.),
 2. prof. dr hab. Jerzy KĘDZIERSKI,
 3. dr inż. Rafał KOWERDZIEJ (od 1.10.2015r.),
 4. dr inż. Rafał MAZUR (od 1.10.2015r.),
 5. dr inż. Mateusz MRUKIEWICZ (od 1.10.2015r.)
 6. dr inż. Przemysław MORAWIAK (od 1.10.2015r.),
 7. dr inż. Marek OLIFIERCZUK ,
 8. prof. dr hab. inż. Janusz PARKA, prof. WAT,
 9. dr hab. inż. Paweł PERKOWSKI, prof. WAT,
 10. prof. dr hab. inż. Zbigniew RASZEWSKI,
 11. dr inż. Marian TEODORCZYK (ekspert zewnętrzny od 1.02.2012 r.),
 12. dr hab. inż. Jerzy ZIELIŃSKI, prof. WAT, (do 31.12.2012r.),

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 1. pani Urszula KARCZMARCZYK (od 1.10.2009r.),
 2. dr inż. Rafał KOWERDZIEJ (od 1. 10. 2013r. . do 30.09.2015r.),
 3. mgr inż. Rafał MAZUR (od 1. 10. 2013r. do 30.09.2015r.),
 4. mgr inż. Przemysław MORAWIAK (od 1.10.2010r. do 30.09.2015r.),
 5. pan Włodzimierz NASZEWSKI (od 1.05.2015r.),
 6. dr Edward NOWINOWSKI – KRUSZELNICKI,
 7. pan Jerzy RYBKA (od 1.02.2012 r.),
 8. pan Andrzej ŻEBROWSKI (od 1.02.2012 r.),
 9. pani Barbara ŻUKOWSKA,

Doktoranci:

 1. mgr Urszula CHODOROW (od 1.10.2010r. do 30.09.2015 r.),
 2. mgr inż. Marcin CHRZANOWSKI (do 30.09.2011r),
 3. mgr inż. Rafał KOWERDZIEJ (do 31.12.2012r.),
 4. mgr inż. Krystian KOWIORSKI (od 2.01.2012r.)
 5. mgr inż. Magdalena LASKA (od 1.10.2009r. do 31.12.2011r.),
 6. mgr inż. Rafał MAZUR (od 1.10.2009r. do 31.12.2012r.),
 7. mgr inż. Mateusz MRUKIEWICZ (od 2.01.2012r. do 30.09.2015 r.)
 8. mgr inż. Przemysław MORAWIAK (do 30.09.2010r.),
 9. mgr inż. Karolina OGRODNIIK (do 30.09.2011r.),
 10. Eva OTON MARTINEZ (od 10.03.2012r. do 15.06.2012r.),
 11. mgr inż. Rafał WĘGŁOWSKI (do 30.09.2011r),
 12. mgr inż. Marcin ZGUTKA (od 1.10.2009r. do 31.12.2011r.).

Studenci:

 1. Maciej WOCIAL (od 1.11.2009r. do 30.06.2010r.).
 2. Ewa WRÓBLEWSKA (od 1.04.2014r. do 31.07.2014r.)
 3. Maria ZAWISTOWSKA (od 1.04.2014r. do 30.06.2014r.)
 4. Agnieszka ZGRZEBNA (od 1.04.2014r. do 30.06.2014r.)

Zespół aplikacji ciekłych kryształów w strukturach falowodowych
oraz budowy i badań elementów fotonicznych
(prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz)

 

Pracownicy naukowi:

 1. dr Nourddinne BENNIS (od 17.02.2014 r., nowe miejsce pracy),
 2. mgr inż. Monika CHRUŚCIEL (od 1.05.2015r.),
 3. mgr inż. Michał DUDEK (ekspert zewnętrzny od 1.06.2015r.),
 4. mgr inż. Agnieszka GIEREJ (ekspert zewnętrzny od 1.10.2014r. do 30.06.2015r.),
 5. dr inż. Zbigniew HOŁDYŃSKI (od 1.03.2015r. do 30.09.2015r., nowe miejsce pracy),
 6. mgr inż. Iwona JAKUBOWSKA (ekspert zewnętrzny od 1.09.2013r.),
 7. dr inż. Adam JANUSZKO
  (ekspert zewnętrzny, od 1.04.2009r. do 30.10.2011r.),
 8. prof. dr hab. inż. Leszek JAROSZEWICZ,
 9. kpt. dr inż. Zbigniew KRAJEWSKI
  (od 1.01.2010 r.),
 10. dr inż. Jerzy KOWALSKI (od 1.10.2015r. ekspert zewnętrzny),
 11. dr inż. Paweł MARĆ ,
 12. mgr inż. Marcin MACIEJEWSKI (ekspert zewnętrzny od 1.06.2015r.),
 13. dr inż. Idzi MERTA,
 14. dr inż. Marek NAPIERAŁA (ekspert zewnętrzny od 1.09.2012r. do 31.08.2014r),
 15. dr inż. Tomasz NASIŁOWSKI (od 10.12.2009 r. do 30.09.2014 r., nowe miejsce pracy),
 16. 15. dr inż. Jakub NAWAŁA (od 1.05.2015r.)
 17. mgr inż. Leszek PIOTROWSKI (ekspert zewnętrzny od 1.09.2010r.),
 18. dr inż. Karol STASIEWICZ ,
 19. mgr inż. Karol STĘPIEŃ (ekspert zewnętrzny od 1.09.2013r. do 30.09.2014 r.)
 20. dr inż. Rafał ŚWIŁŁO (od 1.07.2009r. do 31.12.2012r.),
 21. Krzysztof TEISSEYRE (external expert since 1.10.2013)
 22. dr inż. Jacek TRZNADEL (ekspert zewnętrzny
  od 1.07.2009r. do 30.06.2010r.).

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 1. pan Ryszard JANISZEWSKI,
 2. 2. mgr inż. Zbigniew HOŁDYŃSKI (od 1.10.2014r., nowe miejsce pracy),
 3. mgr inż. Stanisław LIPIŃSKI (od 1.03.2010r.),
 4. mgr inż. Michał MURAWSKI (od 1.10.2013r.),
 5. pan Łukasz OSTROWSKI (od 1.11.2011r. do 31.12.2012r.)

Doktoranci:

 1. mgr inż. Małgorzata BROCZKOWSKA (od 1.10.2013 r. do 30.09.2014),
 2. mgr inż. Monika CHRUŚCIEL (od 1.10.2010r. do 30.09.2014r.),
 3. mgr inż. Zbigniew HOŁODYŃSKI (od 1.10.2010r. do 30.09.2014r.),
 4. 4. mgr inż. Anna KURZYCH (od 1.10.2013r.),
 5. mgr inż. Michał MURAWSKI (od 1.10.2009r. do 30.09.2013r.),
 6. mgr inż. Jakub NAWAŁA (od 1.10.2011r. do 31.12.2014r.)
 7. mgr inż. Joanna MUSIAŁ (od 1.1.0.2015r.),
 8. mgr inż. Łukasz OSTROWSKI (od 1.10.2013 r. do 31.08.2014r.),
 9. mgr Paweł PILISZEK (do 30.0-9.2012r.),
 10. mgr inż. Natalia PRZYBYSZ (od 1.1.0.2015r.),
 11. mgr inż. Monika SANKOWSKA (od 1.10.2011r. do 31.12.2012r.)
 12. mgr inż. Michał SZYMAŃSKI (od 1.10.2010r. do 30.09.2014r.)
 13. mgr inż. Tadeusz TENDERENDA (od 1.11.2011r. do 31.08.2014r.)
 14. mgr inż. Renata WOŃKO (od 1.1.0.2015r.)

Studenci:

 1. Sebastian CZWARNO (od 1.04.2010r. do 30.06.2010r.),
 2. Zbigniew HOŁDYŃSKI (od 1.03.2010 r. do 30.06.2010r.),
 3. Krystian KOWIORSKI (od 1.03.2010 r. do 30.06.2010r.),
 4. Michał MURAWSKI (od 1.02.2009r. do 30.06.2009r.),
 5. Michał SZYMAŃSKI (od 1.10.2009 r. do 30.06.2010r.).
 6. Małgorzata GAWROŃSKA (od 1.10.2010 r. do 30.06.2012r.)
 7. Kamila GACIOCH (od 1.06.2015r.)
 8. Aleksandra KALBARCZYK (od 1.06.2015r.),
 9. Iwona SKRZYPKOWSKA (od 1.06.2015r.),
 10. Ariel ŁUKOWSKI (od 1.11.2011r. do 31.05.2014r.),
 11. Małgorzata MATYSIK (od 1.10.2011r. do 30.06.2012r.)
 12. Natalia PRZYBYSZ (od 1.10.2013 r. do 30.06.2015r.)
 13. Renata WOŃKO (od 1.04.2014r. do 30.06.2015r.),
 14. Joanna MUSIAŁ (od 1.04.2014r. do 31.08.2014r. do 30.06.2015r.)
 15. Agnieszka GIEREJ (od 1.04.2014r. do 30.09.2014r.)
 16. Marta CHRZANOWSKA (od 1.05.2014 r. do 30.09.2014r.)
 17. Kinga GORCZYCA (od 1.05.2014 r. do 30.09.2014r.)


Temat 2 – Koordynator prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz

Zespół technologii i badań nowych monokryształów i szkieł nieorganicznych
(prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz)

 

Pracownicy naukowi:

 1. prof. dr hab. inż. Ivan KITYK
  (ekspert zewnętrzny, od 1.10.2009r.),
 2. prof. dr hab. inż. Stanisław KŁOSOWICZ,
 3. dr inż. Andrzej MAJCHROWSKI ,
 4. dr hab. inż. Edward MICHALSKI, prof. WAT (do 31.12.2012r.),
 5. dr hab. inż. Wiktor PIECEK, prof. WAT
 6. dr inż. Rafał WĘGŁOWSKI (od 1.02.2012r.)

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 1. pan Janusz SOBIERAJ,
 2. pan Władysław TOMASZEWSKI,
 3. pani Małgorzata TUROS,
 4. pan Bogdan ŻMIJEWSKI.

Doktoranci:

 1. mgr inż. Iwona CIEŚLIK (do 30.09.2011r.),
 2. mgr inż. Maciej CHRUNIK (od 1.10.2013 r.),
 3. mgr inż. Marzena PEPCZYŃSKA (od 4.01.2011r. do 31.12.2012r.).

 


Temat 3 – Koordynator prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski

Zespół teorii budowy i technologii otrzymywania złożonych struktur półprzewodnikowych,
(prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski)

 

Pracownicy naukowi:

 1. dr inż. Waldemar GAWRON (od 1.02.2009r.,
  nowe miejsce pracy),
 2. dr inż. Kacper GRODECKI (od 1.10.2015r., nowe miejsce pracy),
 3. dr hab. inż. Krzysztof JÓŹWIKOWSKI, prof. WAT,
 4. por dr inż. Małgorzata KOPYTKO,
 5. ppłk dr inż. Paweł MADEJCZYK,
 6. mjr dr inż. Piotr MARTYNIUK (od 1.08.2011r., nowe miejsce pracy)
 7. prof. dr hab. inż. Antoni ROGALSKI,
  czł. rzecz. PAN,
 8. prof. dr hab. inż. Jarosław RUTKOWSKI.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 1. mgr inż. Andrzej KOWALEWSKI (od 1.10.2015r, nowe miejsce pracy)
 2. pani Elżbieta SADOWSKA,
 3. pani Danuta STANISZEWSKA.

Doktoranci:

 1. mgr inż. Andrzej KOWALEWSKI (od 2.01.2012r. . do 30.09.2015r.),
 2. mgr inż. Wioletta PUSZ (od 1.10.2010r.),
 3. mgr inż. Jarosław WRÓBEL (do 31.03.2013 r.).

Studenci:

 1. Olga MARKOWSKA (od 1.05.2014r. do 30.06.2015),

 

 

Temat 4 – Koordynator dr hab. inż. Jerzy Bystrzycki, prof. WAT do 26.09.2013 r., kpt. dr inż. Marek POLAŃSKI od 1.10.2013 r.

Zespół otrzymywania i badania materiałów do przechowywania wodoru,
(dr hab. inż. Jerzy Bystrzycki, prof. WAT, kpt. dr inż. Marek POLAŃSKI)

 

Pracownicy naukowi:

 1. inż. Michał BEŁZOWSKI (ekspert zewnętrzny od 1.05.2015r.),
 2. ŚP. dr hab. inż. Jerzy BYSTRZYCKI, prof. WAT, (do 25.09.2013r)
 3. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO (od 1.10.2009 r. do 31.12.2012r.),
 4. mgr inż. Sławomir DYJAK (od 1.10.2010)
 5. por. mgr inż. Bartosz FIKUS (od 2.01.2014 r.),
 6. mgr inż. Stefan HAMIGA (ekspert zewnętrzny od 1.05.2015r.),
 7. inż. Władysław HAMIGA (ekspert zewnętrzny od 1.05.2015r.),
 8. inż. Paweł JABŁOŃSKI (ekspert zewnętrzny od 1.05.2015r.),
 9. dr inż. Grzegorz KARPIEL (ekspert zewnętrzny od 1.05.2015r.),
 10. dr inż. Izabela KUNCE (od 1.10.2009r.),
 11. inż. Paulina KUZIORA(od 1.05.2015r.),
 12. dr inż. Radosław ŁYSZKOWSKI (do 31.12.2012r.),
 13. mgr inż. Iwona MALKA (od 1.10.2011r. do 31.12.2012r.),
 14. dr inż. Małgorzata NOREK (od 1.05.2009r.,
  nowe miejsce pracy do 31.12.2012r.),
 15. prof. dr hab. inż. Wojciech PRZETAKIEWICZ (od 1.03.2011r. do 31.12.2012r.),
 16. prof. dr hab. inż. Andrzej PANAS (od 1.09.2013r.),
 17. dr inż.Paweł PŁATEK (od 1.09.2013r.),
 18. dr inż. Daniel PRUSAK (ekspert zewnętrzny od 1.05.2015r.),
 19. mgr inż. Tomasz POGORZELSKI (od 1.05.2015r.),
 20. kpt. dr inż. Marek POLAŃSKI.
 21. dr inż. Dariusz ZASADA (od 1.02.2011r. do 31.12.2012r.),
 22. inż. Jan ŻARÓW (ekspert zewnętrzny od 1.05.2015r.),
 23. mgr inż. Kacper ZIOŁO (ekspert zewnętrzny od 1.05.2015r.),
 24. mgr inż. Katarzyna WITEK (od 1.05.2015r.).

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 1. pan Krzysztof KORZENIEWSKI (od 1.04.2009r.
  do 30.06.2015r.),
 2. mgr inż. Izabela KUNCE (od 1.01.2010 r. do 30.04.2015r, nowe miejsce pracy),
 3. pan Zbigniew WIŚNIEWSKI (od 1.01.2009r.
  do 31.03.2009r).
 4. mgr Marta MICHALSKA-DOMAŃSKA (od 1.02.2011r. do 30.04.2015r., nowe miejsce pracy 3/4 etatu)

Doktoranci:

 1. mgr inż. Ewelina KOŚCIUSZCZYK (od 2.01.2012r. do 31.12.2012r.),
 2. mgr inż. Monika KWIATKOWSKA (od 1.10.2010r. do 31.12.2012r.),
 3. mgr inż. Magdalena ŁAZIŃSKA (od 1.03.2011r. do 31.12.2012r.),
 4. mgr inż. Iwona MALKA (do 30.09.2011r.) ,
 5. mgr inż. Piotr MATYSIK (od 1.10.2010r. do 30.04.2011r.)
 6. mgr inż. Katarzyna WITEK (od 1.10.2013r. do 30.04.2015r.),
 7. mgr inż. Michał ZIENTALA (od 2.01.2012r. do 31.12.2012r.),
 8. mgr inż. Ewelina ŻUCHOWSKA (od 01.06.2012r. do 31.12.2012r.)

Studenci :

 1. Paulina GRZYBOWSKA (od 1.01.2009r. do 28.02.2010 r.),
 2. Aneta KOMUDA (od 1.01.2009r. do 31.05.2009r.),
 3. Izabela KUNCE (od 1.01.2009r. do 31.05.2009r.),
 4. Dariusz KUROWSKI (od 1.01.2009r. do 31.05.2009r.).
 5. Piotr MĄDROWSKI (od 2.01.2012r. do 30.06.2012r.),
 6. Paulina KUZIORA (od 1.10.2013r. do 30.04.2015r.)
 7. Agata OLEJARCZYK (od 1.10.2013r. do 31.12.2014r.)
 8. Katarzyna WITEK (od 1.10.2010r do 30.06.2012r.).

 

Pracownicy administracyjno-zarządzający:

      1. pan Sławomir BANDURSKI (od 1.06.2009r. do 30.09.2011r.),
      2. pani Patrycja BRYCZEK (od 1.10.2010r. do 30.09.2012r.),
      3. pani Grażyna DORNOWSKA (od 1.03.2011r.),
      4. pani Małgorzata FARASIEWICZ,
      5. pani Monika GAWRYCH (od 1.06.2009r.),
      6. mgr Jan GUZEK (od 1.09.2013r.),
      7. pani Małgorzata IWANOWSKA (od 1.05.2012r. do 31.03.2013r.),
      8. Pan Jakub JUNG (od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.),
      9. pani Jadwiga KORDEL,
      10. pani Irena MAZUREK (od 1.06.2009r.),
      11. pani Jadwiga PAWLAK (od 1.06.2009r.),
      12. mgr Dariusz PAŹ,
      13. pani Maria PIETKA (od 1.06.2009r.),
      14. pani Iwona PODENAS (od 1.05.2015r.),
      15. mgr Jan SKOCZYŃSKI (od 1.11.2009r),
      16. pani Krystyna WIERZEJSKA.