Opracowania

SPRAWOZDANIE ZE ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH - Związki i mieszaniny ciekłokrystaliczne – Zespól chemiczny pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Romana Dąbrowskiego

SPRAWOZDANIE ZE ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH - Badanie właściwości fizycznych mieszanin ciekłokrystalicznych do modulatorów światła – Zespól fizyczny pod kierunkiem dr hab. inż. Pawła Perkowskiego, prof. WAT

SPRAWOZDANIE ZE ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH - Ciekłokrystaliczne modulatory światła – Zespól fizyczny pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Raszewskiego

SPRAWOZDANIE ZE ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH - Konstrukcja i badania fantomów dyfuzji dla zastosowań medycznych oraz geologicznych – Zespól fizyczny pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Raszewskiego

SPRAWOZDANIE ZE ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH - Opracowanie i wytworzenie zamkniętego układu detekcji do grupy rotacyjnych sejsmografów światłowodowych umożliwiających ich zastosowanie w sejsmologii rotacyjnej – Zespół fizyczny pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Leszka R> Jaroszewicza

SPRAWOZDANIE ZE ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH - Syntetyczne sprawozdanie końcowe dotyczące technologii nowych materiałów tlenkowych i ich charakteryzacji oraz technologii kompozytów zawierających nanokryształy ferroelektryczne lub ciekłe kryształy

SPRAWOZDANIE ZE ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH - Syntetyczne sprawozdanie końcowe dotyczące prac w zakresie złożonych struktur półprzewodnikowych dotyczące teorii w tym struktur zawierających kropki kwantowe, modelowania struktur do detekcji promieniowania z zakresu IR oraz UV jak i technologii do detekcji promieniowania elektromagnetycznego

SPRAWOZDANIE ZE ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH - Sprawozdanie końcowe w układzie składanych sprawozdań kwartalnych w odpowiednich latach trwania projektu

BSD - optyczny, analogowy deflektor promieniowania laserowego z ciekłokrystaliczną warstwą aktywną.

SP001 - Kompaktowe źródło szerokowidmowe typu supercontinuum o zmiennej charakterystyce widmowej uzyskiwanej w oparciu o wymienialne włókno specjalne

Konstrukcja dwubarwnych fotodiod podczerwieni

ZBIORNIK NA WODÓR O ZWIĘKSZONEJ WYDAJNOŚCI WYMIANY CIEPŁA.
HYDROCAR PREMIER - Projekt i wykonanie hybrydowego samochodu wodorowo-elektrycznego