Dzisiaj jest środa,
08 lutego 2023 r.
39 dzień roku

OpracowaniaKontrole Zewnętrzne

1. organ kontrolujący: CASE - Doradcy Sp z o.o.; okres kontroli: 2 XII 2009; zalecenia: Brak - panel ekspertów

2. organ kontrolujący: UKS Warszawa; okres kontroli: 7 V -30 VI  2010; zalecenia: Wdrożono po konsultacjach z IP

3. organ kontrolujący: DWI MNiSW; okres kontroli: 26 X 2010; zalecenia: Brak - monitorująca realizację

4. organ kontrolujący: Fundusz Współpracy; okres kontroli:  14 - 15 XII 2010; zalecenia: Wdrożono po konsultacjach z IP

5. organ kontrolujący: Policy &Action Group; okres kontroli:  23 II 2011; zalecenia: Ewaluacja projektu - bez uwag

6. organ kontrolujący: Fundusz Współpracy; okres kontroli:  1 - 3 VI 2011; zalecenia: Wdrożono od ręki

7. organ kontrolujący: Kancelaria Audytowa Dudek i Partnerzy; okres kontroli:  23 - 26 VIII 2011; zalecenia: Preaudyt projektu - zalecenia wdrożono,

8. organ kontrolujący: Fundusz Współpracy; okres kontroli:  22 - 28 XI 2011; zalecenia: Dokonano zwrotu kwoty 10 zł jako wydatku niekwalifikowanego,

9. organ kontrolujący: Global Ericsson Consulting; okres kontroli:  1 - 2 XII 2011; zalecenia: Bez uwag,

10. organ kontrolujący: NCBiR; okres kontroli:  5 - 9 III 2012; zalecenia: korekta zaleceń z dnia 21.04.2012 wdrożona do 31.05.2012,

11. organ kontrolujący: UKS Warszawa; okres kontroli: 26 VI -22 VII  2012; zalecenia: Dokonano zwrotu kwoty 9.886,13 zł jako wydatku niekwalifikowanego,

12. organ kontrolujący: Fundusz Współpracy; okres kontroli: 27 - 29 VIII 2012; zalecenia: Dokonano zwrotu kwoty 76,49 zł jako wydatku niekwalifikowanego

13. organ kontrolujący: Kancelaria Audytowa Dudek i Partnerzy; okres kontroli: 17 - 25 IX 2012; zalecenia: Audyt projektu - bez uwag

14. organ kontrolujący: Fundusz Współpracy; okres kontroli:  22 - 25 I 2013; zalecenia: Wdrożono od ręki,

15. organ kontrolujący: Fundusz Współpracy; okres kontroli:  23 - 25 VII 2013; zalecenia: Wdrożono od ręki,

16. organ kontrolujący: Fundusz Współpracy; okres kontroli:  31 III - 8 IV 2014; zalecenia: Dokonano zwrotu kwoty 203,04 zł jako wydatku niekwalifikowanego, pozostałe wdrożono od ręki,

17. organ kontrolujący: Fundusz Współpracy; okres kontroli:  13 X – 16 X 2014; zalecenia: wdrożono od ręki

18. organ kontrolujący: Fundusz Współpracy; okres kontroli:  29 VII – 31 VII 2015; kontrola wniosków: zalecenia: wdrożono od ręki

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie : 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie : 1. Projekty rozwojowe

Realizator: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 43.929.720,37 PLN
Aktualny aneks: POIG.01.03.01-14-016/08-12 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz
Dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna
tel:  261 839 014
fax: 261 839 371
email:
jarosz(at)wat.edu.pl

Aktualizacja nr. XXVII
Liczba odwiedzin: 5646;  dzisiaj: 4;  on-line: 1;