A. The indexes of the project’s product
A.1 Financial support of the scientific unit (100% - 30.XII.2015 ):

The plan of the project’s realization in the period
XI 2007 – IX 2013

Percentage of the project's realization –
the applied report: XI 2007 - XII 2015

A.2 Degree of realization of the assumed indexes of the product (at the end of the December 2015):

Name of the index

Unit of the index

 

Base value measured before the project's start

Target value of the index according to the agreement/decision about finance

Value of the index reached from the start of the project's realization

Degree of the index realization

(%)

Number of supported institutions (scientific units)

item

0

1

1

100 %

Number of research workers involved in the project's realization (including women)

person

0

60
(7)

102
(17
)

170 %
(
243%)

Number of students engaged in the project's realization

person

0

35

40

114 %

Number of PhD students engaged in the project's realization (including women)

person

0

46
(16)

53
(22)

115 %
(
156 %)

Number of new positons (EPC) connected with R&D activity created over the period of the project's realization (including women).

item

0

10
(2)

13,60
(
3,07)

136 %
(153 %)

Item of the research equipment purchased in connection with the project's realization

item

0

16

16

100 %

A.3 The purchased research equipment:
Line 1. Spectrophotometer of atomic absorption with electrothermic atomization and the Zeeman background correction
(209 840,00 PLN)
Line 1. IR spectrometer for the research of the structure of chemical compounds (109 998,86 PLN)
Line 1. Gas Chromatography / Mass Spectrometry system (GC-MS) – analysis of chemical purity of compounds and analysis of mixtures' composition (326 716,00 PLN).
Line 1. Set-up for the research of dielectric properties of materials
(175 599,48 PLN)

Line 1. Set-up for a clean technology of liquid crystal transducers –part one (56 042,45 PLN)
Line 2. Set-up for X-ray structural analysis (1 141 066,00 PLN)
Line 3. Set-up for the measurement of parameters of high frequency detectors and the carrier lifetime
(945 378,00 PLN)
Line 3. Set-up for testing of photoelectric detection structures
(285 738,64 PLN)
Line 4. Set-up for combinational manufacturing and research of chosen properties of thin layers of multicomponent hydrides and hydride complexes (999 912,00 PLN).
Line 1. Set-up for the research of electrooptical properties of materials (195 215,86 PLN).

Line 1. Set-up for a clean technology of liquid crystal transducers –part two (266 910,00 PLN)

Line 1: A set of stabilized lasers set for photonics structures investigation (326 960,00 PLN)

Line 1: Scaning electron microscope Phenom G2 pro (599 010,00 PLN)

Line 1: Spincoater for photoresist (27.395,67 PLN)


B. Indexes of results of the project.

B.1 Implementation of technologies (7 from 8):
 • Phantom FWAT for the Institute of Nuclear Physics PAN, Cracow
  FWAT# model of the human tissue (anisotropic according diffusion of water) for calibrating diffusion sequences in MRI scanners designated for non invasion analyze of spatial distribution as well as dynamic conditions of water in biological systems.
 • Liquid Crystal Cells for TKS-Optics from St. Petersburg The two sets of LCC (6 items each) have been donated to TKS-Optics for future their implementation to the laser rangefinder destined for completing the spacecraft Phobos-Grunt
  The second part of LCC denated to TKS-Optics General view of the part of laser rangefinger with implemented LCC (LCC48, LCC49)
 • Ferroelectric LCC type W206G, W206M for LASERTEX Wrocław
  The two types of ferro electric LCCs with mixtures W206G, W206M have been donated to LASERTEX Wrocław for future their implementation to the laser interferometr as modulator of bulk laser beam.
  LASERTEX
 • Special Liquid Crystal Elements for Thomson diagnostics) for Vavilov State Optical lnstitute, St. Petersburg, Russia Series of 7 elements: twisted NLCs - LCNP3 (TN5, TN7 and TN9), reflective NLC - LCNP4 (RN3), transmission NLCs - LCNPS (RRl and RRil), transmission LCN - LCNP3
  Laser_damage_LCEs_10-06-2012.pdf
 • High birefringence liquid crystal materials for LC Matter Corp., Orlando, Florida USA
  LC_Mater_LC_from_Dabrowski.pdf
 • Specjalized liquid crystal element 0,63 type for laser technology for LASERTEX, Wroclaw LC element works as Hight Tech /2 phase switcher for laser technology
  Przetwornik_063TN.pdf
 • Specialized liquid crystal element for laser technology -  LASERTEX, Wroclaw
  LC halfwave element at 0,63 mm TNP2 type for 3D interferometer
  01_TNP2_LASERTEX.PDF
B.2-1 Inventions submitted for the patent protection (14 from 14):
 • R.S. Dąbrowski, K.L. Czupryński, P. Kula, M. Żurowska, W. Rejmer, W. Piecek, Z. Raszewski, „Antiferroelectric ortoconic smectic liquid crystals of long helix and a method of their synthesis”,
  patent application of 14.04.2009, No. P 387790, patent application of 14.04.2009, No P-387790(realization of the line 1)
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, J. Dziaduszek, A. Chołuj, K. Skrzypek, J. Kędzierski, „Dielectric negative liquid crystalline medium with a controlled birefringence“,
  patent application of 15.06.2009, No. P388285,patent application of 15.06.2009, No P-388285 (realization of the line1).
 • R.S. Dąbrowski, K.L. Czupryński, P. Kula, M. Żurowska, W. Rejmer, W. Piecek, Z. Raszewski, Antiferroelectric orthoconic liquid crystalline material with long pitch and the method of its preparation,
  patent application of 13.04.2010 USPTO 12/759,185 (realization of the Line1)
 • R.S. Dąbrowski, J. Dziaduszek, K. Garbat, Urban, J. Parka, L.R. Jaroszewicz, Liquid crystal nematic medium for photonic devices addressed by two frequencies electric field,
  patent application of 05.07.2010, No P-391749, (realization of the Line1)./li>
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, A. Chołuj, J. Dziaduszek, K. Garbat, Nematyczne związki i nematyczne media je zawierające o dodatniej lub ujemnej anizotropii dielektrycznej,
  patent application of 12.07.2011, No P-395708  (realization of the Line 1)
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, A. Chołuj, J. Dziaduszek, K. Garbat, "Liquid crystal carbonate and liquid crystal medium containing the same with positive or negative dielectric anisotropy"
  patent  application of 19.07.2012 USPTO 13/533,352 (realization of the Line 1)
 • R. Łyszkowski, M. Polański, J. Bystrzycki, L.R. Jaroszewicz "Wielokomorowy cylinder do rozdrabniania I mechanicznej syntezy proszków stopowych w młynkach planetarnych",
  patent application of 06.08.2012, No P-400255 (realization of the Line 4)
 • P. Kula, R.S. Dąbrowski, J.  Herman, L.R. Jaroszewicz „Nematyczna mieszanina ciekłokrystaliczna o obniżonej absorpcji w zakresie promieniowania 0,4-6,0 um i związki do jej sporządzenia”,
  patent application of 24.10.2012 No P-401334 (realization of the Line 1))
 • S. Dyjak, M. Wasilewska, S. Cudziło, J. Bystrzycki, L. Jaroszewicz „Sposób syntezy proszku węglikoazotku tytanu z wykorzystaniem cyjanków”,
  patent application of 28.11.2012 No P-401793 (realization of the Line 4)
 • L. R. Jaroszewicz, A. J. Panas, M. Polański, P. Patek, S. Dyjak, I. Kunce, M. Michalska-Domańska, B. Fikus, K. Witek, P. Kusiora, A. Olejarczyk „Sposób intensyfikacji szybkości absorpcji i desorpcji wodoru”
  patent application of 27.10.2014 No P-409924 (realization of the  Line 4)
 • R. Dąbrowski, K. Milewska, W. Drzewiński, M. Żurowska, M. Czerwiński, W. Piecek, L.R. Jaroszewicz „Wysokokątowa antyferroelektryczna mieszanina wykazująca bezpośrednie przejście z fazy antyferroelektrycznej do fazy izotropowej” Patent application 23.03.2015, P-411723 (realization Line 1)  
 • L. R. Jaroszewicz, P. Marć, P. Pura-Pawlikowska „Sposób wytwarzania konwertera polimerowego do łączenia włókien światłowodowych i poli-merowy konwerter do łączenia włókien światłowodowych” patent application 09.10.2015, P-414328 (realization Line 1)   
 • L. R. Jaroszewicz, P. Marć, P. Pura-Pawlikowska „Process for preparation polymer converter for connecting optical fibers and polymer converter for connecting optical fibers” patent application 10.12.2015, PCT EPO, PCT/IB2015/ 5059519 (realization Line 1)
 • J. K. Kowalski, L.R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, A. Kurzych, P. Marć „Sposób pomiaru oraz układ do pomiaru stosunku amplitud dwóch pierwszych harmonicznych sygnału uzyskiwanego z układu Sagnaca” patent application 10.12.2015, P-415202 (realization Line 1)
B.2-2 Inventions with patent protection (6 from 4):
 • R.S. Dąbrowski, K.L. Czupryński, P. Kula, M. Żurowska, W. Rejmer, W. Piecek, Z. Raszewski, Antiferroelectric ortoconic smectic liquid crystals of long helix and a method of their synthesis,
  patent PL  214647 B1 from 30.08.2013r (realization of the Line 1)
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, J. Dziaduszek, A. Chołuj, K. Skrzypek, J. Kędzierski, Dielectric negative liquid crystalline medium with a controlled birefringence,
  patent PL-214559 B1 from 30.08.2013 (realization of the line1).
 • R.S. Dąbrowski, K.L. Czupryński, P. Kula, M. Żurowska, W. Rejmer, W. Piecek, Z. Raszewski, Antiferroelectric orthoconic liquid crystalline material with long pitch and the method of its preparation,
  US Patent 8,101,095 from 24.01.2012 (realizationof the Line 1)
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, A. Chołuj, J. Dziaduszek, K. Garbat, Liquid crystal carbonate and liquid crystal medium containing the same with positive or negative dielectric anisotropy,
  US Patent 8,652,353 B2 from 18.02.2014 (realization of the Line 1)
 • R.S. Dąbrowski, J. Dziaduszek, K. Garbat, S. Urban, J. Parka, L.R. Jaroszewicz, Nematyczne medium ciekłokrystaliczne dla urządzeń foto-nicznych adresowanych dwiema częstotliwościami  pola elektrycznego, patent PL from 08.12.2015 waiting for numer on base of P.400137 (realization Line 1)
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, A. Chołuj, J. Dziaduszek, K. Garbat, Nematyczne związki i nematyczne media je zawierające o dodatniej lub ujemnej anizotropii dielektrycznej, patent PL-217692 B1 z dnia  29.08.2014 (realization Line 1)
B.3 Commercialized R&D results obtained in a scientific unit (7 from 7):
 • Fantoms 2Q2WAT20, 5Q2WAT20, 3CWATP, 3CWATS for NPI
 • Specialized IPSHG Liquid Crystal Cell with rectangular electrodes (5IPSA1/4 and 5IPSA50/50) for University of Colorado (USA)
 • 12 micrometer thick Homogenous LC Cell with Tilt Biased Angle about 20 degree and 45 degree (12HGWAT20 and 12HGWAT45) for CREOL, University of Central Florida (USA)
 • Specialized Nematic Liquid Crystal Cell for laser wavelenght =0.808µm and 1.063µm (0.81LCC and 1.06LCC) for Vavilov State Optical Institute (Russia)
 • LC electronic halfwave 0.63TN type for LASERTEX, Wroclaw
 • Oriented monocrystal α-BIBO for SGH at λ= 1064 nm for Optical Spectroscopy Depratment at Faculty of Technical Physics Poznan Technical University
  Zapytanie.pdf
 • Electronic Liquid Crystaline Halfwave type 0,63 TNP2 for 3D laser interferometer for „LASERTEX” Ltd  in Wroclaw,
  02_TNP2_LASERTEX.PDF
B.4 New permanent positions and research positions (5):
 1. Number of direct cerated a new working place (EPC) (10,82 from 6):
  • 1- EPC science (senior) lecturer at IAP (Waldemar GAWRON, PhD Eng., since 1.02.2009),
  • 1/4- EPC (senior) lecturer at AMTD (Małgorzata NOREK, PhD, Eng., since 1.05.2009),
  • 1-EPC science (senior) lecturer at IAP (Tomasz NASIŁOWSKI, PhD Eng., since 10.12.2009),
  • 1-EPC older technician at AMTD (Izabela KUNCE, MSc, Eng. since 1.01.2010),
  • 1-EPC older engineer at IAP (Przemysław MORAWIAK, MSc, Eng. since 1.10.2010).
  • 1/3–EPC department manager at AMTD ( Marta MICHALSKA-DOMAŃSKA, MSc, since 1.02.2011r.) ½ since 1.08.2011, ¾ od 1.11.2013.
  • 1-EPC older engineer in ICh (MSc, Eng. Wojciech RAJMER from 1.10.2011r.).
  • o 1/3- EPC (senior) lecturer at IAP (maj. Piotr MARTYNIUK, PhD, Eng since 1.08.2011),
  • full-time older engineer at IAP (Rafał KOWERDZIEJ, MSC, Eng. since 1.10.2013),
  • full-time older engineer at IAP (Rafał MAZUR, MSC, Eng. since 1.10.2013),
  • full-time older engineer at IAP (Michał MURAWSKI, MSC, Eng. since 1.10.2013),
  • part-time older engineer at IAP (Michał CZERWIŃSKI, MSC, Eng. since 1.11.2013),
  • 1-EPC visiting profesor at IAP (Dr dr Nourddinne BENNIS since 17.02.2014
 2. Number of created a new scientific position (5 from 5):
  • science (senior) lecturer at IAP (Waldemar GAWRON, PhD Eng., since 1.02.2009),
  • (senior) lecturer at AMTD (Małgorzata NOREK, PhD, Eng., since 1.05.2009),
  • science (senior) lecturer at IAP (Tomasz NASIŁOWSKI, PhD Eng., since 10.12.2009),
  • (senior) lecturer at IAP (maj. Piotr MARTYNIUK, PhD, Eng since 1.08.2011),
  • visiting profesor at IAP (Dr dr Nourddinne BENNIS since 17.02.2014)
B.5 Cooperation of the scientific unit with entrepreneurs (also the formalized one):
 1. Number of cooperating companies with scientific unit after project finishing (10 from 7)
  • Joint Stock Company TKS-optics, St. Petersburg, Russia – cooperation agreement according liquid crystal (LC) devices as simple, convenient, low weight, low driving voltage optical devices, 1 July 2010 – line 1
   SEE AGREEMENT
  • VIGO System SA, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  Poznańska St. 129/133 –  application of OCVD technology for  requirements of semiconductor IR detectors  – line 3
   SEE AGREEMENT
  • ITMO - St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics – Memorandum of Understanding in order to enhance the educational and research capabilities of MUT and ITMO in fields of optics, laser techniques, material science, information and communication technology, 5.03.2014 – Line 1-4
   SEE AGREEMENT
  • m-Soft Ltd., Warsaw, Sotta Kazimierza „Sokoła” 9-4, Poland – research, manufacture and application photonics elements 23.10.2014 - line 1
   SEE AGREEMENT
  • P.H. ELMAT Ltd, Rzeszów, Wspólna 4, Poland – cooperation in research, investigation and application photonic fiber elements, 23.10. 2014 – line 1
   SEE AGREEMENT
  • Elproma Elektronika Ltd, Łomianki, Szymanowskiego 13, Poland – cooperation in research, manufacture and application of communication modules for fiber optic, 15.06.2012 – temat 1
   SEE AGREEMENT
  • WIMA Convention Ltd, Warsaw, Mokotowska 4/6, Poland – cooperation according promotion of innovation photonics solutions, 23.10.2014 – line 1-4
   SEE AGREEMENT
  • InfoSCAN SA, Warsaw, Poland – research, manufacture and application photonics and applied information elements 31.07.2015 - line 1
   SEE AGREEMENT
  • MW SCIENCEMEETING Józefów, Poland – cooperation according promotion of innovation photonics solutions,25.11.2015 - line 1-4
    SEE AGREEMENT
  • LASERTEX Ltd., Wroclaw, Poland – research, manufacture and application photonics based on liquid crystal elements 18.12.2015 - line 1
   SEE AGREEMENT
B.6 New publications concerning the research results with IF(157 from150):

realization of the line 1.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

N=1;
IFav= 1,4510

N=7;
IFav= 1,1661

N=13;
IFav= 1,1661

N=11;
IFav= 1,3655

N=14;
IFav= 2,5134

N=8;
IFav= 2,6015

N= 13;
IFav= 3,0095

N=3;
IFav= 2,3970

N=70;
IFav= 2,0198

J. Czub, R. Dąbrowski, J. Dziaduszek, S.Urban, “Mesomorphic and dielectric properties of fluorosubstituted isothiocyanates with different bridging groups”, Liq. Cryst., 36(5), (2009), 521-529

K. A. Stasiewicz , R. Krajewski, L. R. Jaroszewicz , M. Kujawińska, R. Świłło "Influence of the tapering process on optical fiber refractive index distribution changes along the structure”, Opto-Electronics Review , 18 (1) , (2010), 102-109

J. Kędzierski, Z. Raszewski, M. A. Kojdecki, E. Kruszelnicki-Nowinowski, P. Perkowski, W. Piecek, E. Miszczyk, J. Zieliński, P. Morawiak, K. Ogrodnik „Determination of ordinary and extraordinary refractive indices of nematic liquid crystals by using wedge cells”,  Opto-Electronics Review, 18 (2), (2010), 214-218

Z. Raszewski,  E. Kruszelnicki-Nowinowski, J. Kędzierski, P. Perkowski, W. Piecek, R. Dąbrowski,  P. Morowiak, K. Ogrodnik „Electrically tunable liquid crystal filters”, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 525, (2010), 125–140

R. Dąbrowski, P. Kula, Z. Raszewski, W. Piecek, J.M. Otòn, A. Spadło “New orthoconic antiferroelectrics useful for applications”, Ferroelectrics, 395, (2010), 116-132

J. Zieliński, M. Olifierczuk „Fast response TN switch – numerical analysis of transmission function”, Mol. Cryst. Liq. Cryst.,  525, (2010), 57–63

A. T. Krzyżak, L. R. Jaroszewicz ”Anisotropic diffusion phantom – application for DTI”  Molecular Imaging and Biology, 12 , Suplement 2 (2010), S1314

J. Parka, M. Dąbrowski, R. Kowerdziej „Investigation of twist elastic constant K22 of new nematic liquid crystal materials using threshold IPS method”, Opto-Electronics Review , 19 (1), (2010), 114-118

R. Kowerdziej, J. Parka, P. Nyga, B. Salski , „Simulation of a tunabkle metamateriial with nematic liquid crystal layers”, Liquid Crystals, 38(3), (2011), 377-379

L.R. Jaroszewicz, M. Murawski, T. Nasiłowski, K. Stasiewicz, P. Marć, M. Szymański, P. Mergo „Methodology of splicing large air filling factor suspended core photonic crystal fibers”, Opto-Electron. Rev., 19 (2), (2011), 256-259

L.R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, H. Kowalski, G. Mazur, P. Zinówko, J. Kowalski „AFORS Autonomous Fibre-Optic Rotational Seismograph: Design and Application”, Acta Geophys., 59(3), (2011), 578-596

L. R. Jaroszewicz, M. Murawski, T. Nasilowski, K. Stasiewicz, P. Marc, M. Szymanski, P. Mergo, W. Urbanczyk, F. Berghmans, H. Thienpont, ” Low-Loss Patch Cords by Effective Splicing of Various Photonic Crystal Fibers With Standard Single Mode Fiber”, J. Lightwave Techn., 29 (19), (2011), 2940-2946

J. Parka, M. Dąbrowski, R. Kowerdziej, “ Investigations of twist elastic constant K22 of new nematic liquid crystal materials using threshold IPS method”, Opto-Electron. Rev., 19 (1 ), (2011), 114-118

J. Parka, R. Kowerdziej, M. Romaniuk, “Photorefractive properties of new liquid crystals in near infrared range”, Liquid Crystals, 38 (1), (2011), 25-30

P. Perkowski, K. Ogrodnik, W. Piecek, M. Żurowska, Z. Raszewski, R. Dabrowski, L. R., Jaroszewicz, “Influence of the bias field on dielectric properties of the SmCA* in the vicinity of the SmC*-SmCA* phase transition” Liquid Crystals , 38 (9), (2011), 1159-1167

K. Ogrodnik, P. Perkowski, Z. Raszewski, W. Piecek, M. Zurowska, R. Dąbrowski, L. R. Jaroszewicz, “Dielectric measurements of orthoconic antiferroelectric liquid crystal mixtures”, Mol. Cryst. Liq. Cryst ., 547 , (2011), 54-64

P. Perkowski, “Numerical elimination methods of ITO cell contribution to dielectric spectra of ferroelectric liquid crystals”, Opto-Electron. Rev. , 19 (2), (2011), 176-182

M. Olifierczuk i J. Zieliński, “Analysis of switching time of transmissive TN cell – light detector structure”, Mol. Cryst. Liq. Cryst ., 544 , (2011), 165[1153]-169[1157]

E. Miszczyk, Z. Raszewski, J. Kędzierski, E. Nowinowski-Kruszelnicki, M. A. Kojdecki, P. Perkowski, W. Piecek, M. Olifierczuk, „Interference Method for Determination of Dispersion of Refractive Indices of Liquid Crystal”, Mol. Cryst. Liq. Cryst ., , 544 , (2011), 22[1010]-36[1024]

M. Chrzanowski, J. Zieliński, E. Nowinowski-Kruszelnicki, W. Piecek, M. Olifierczuk, H. Lendzion, J. Brzeziński, „Orienting layers preparation technology for photoaligment in liquid crystal displays”, Mol. Cryst. Liq. Cryst ., 544 , (2011), 170[1158]-177[1165]

J. Czub, R. Dąbrowski, J. Dziaduszek, S.Urban, “Mesomorphic and dielectric properties of fluorosubstituted isothiocyanates with different bridging groups”, Liq. Cryst., 36(5 ), (2009), 521-529

L.R. Jaroszewicz , Z. Krajewski, K.P. Teisseyre "Usefulness of AFORS - Autonomous Fibre-Optic Rotational Seismograph for investigation of rotational phenomena", J. Seismol. , 29.12.2011, DOI: 10.1007/s10950-011-9258-3

P. Perkowski, Z. Raszewski, W. Piecek, J. Kędzierski, J. Rutkowska, Z. Zieliński, X.W.Sun, “Computer calculations of refractive indices in orthoconic SmC A *. Is it possible to obtain “isotropic” antiferroelectric liquid crystal (IAFLC)?”, Opto-Electron. Rev. , 19 (1), (2011), 34-39

M. M. Chrzanowski, J. Zieliński, M. Olifierczuk, J. Kędzierski, M. Zgutka, R. Mazur, W. Piecek, H. Maciejewski, „Liquid Crystal Aligning Ability of Photosensitive Polymer Material”, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 553, (2012), 58-65

L.R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, K. P. Teisseyre „Fibre-Optic Sagnac Interferometer as Seismograph for Direct Monitoring of Rotation Events” in D'Amico Sebastiano (Ed): Earthquake Research and Analysis/Book 5, InTech Open Access Publisher, Rijeka 2012, Ch.16, 335-354, ISBN 9790953-307-681-1

M. Olifierczuk, R. Kowerdziej, L. Jaroszewicz, M. Czerwiński, J. Parka „Numerical analysis of THZ metamaterial with high birefringence liquid crystal”, Liquid Crystals, 39(6), (2012), 739-744

U. Chodorow, J. Parka, K. Garbat, N. Pałka, K. Czupryński, L. Jaroszewicz „Spectral Properties of Nematic Liquid Crystal Mixtures Composed with Long and Short Molecules in THz Frequency Range”, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 561, (2012), 1542-1406

U. Chodorow, J. Parka, K. Garbat, N. Pałka, K. Czupryński „Spectral investigation of nematic liquid crystal with high optical anisotropy at THz frequency range”, Phase Transactions, 85(4), (2012), 337-344

L.R. Jaroszewicz, A. Majchrowski, M. G. Brick, N. AlZayed, W. Kuznik, I. V. Kityk, S. Kłosowicz „Specific features of fluoroscence kinetics of Pr+3doped BiB3O6 glasses”, J. All. Com., 538, (2012), 220-223

M. Czerwiński, M. Tykarska, R. Dąbrowski, A. Chełstowska, M. Żurowska, R. Kowerdziej, L. R. Jaroszewicz ”The influence of structure and concentration of cyanoterminated and terphenyl dopants on helical pitch and helical twist sense in orthoconic antiferroelectric mixtures”, Liquid Crystals, XX, (2012), DOI:10.1080/02678292.2012.723047

W. Piecek, R. Dąbrowski, P. Morawiak, M. Żurowska, L. Jaroszewicz “The orthoconic antiferroelectric smectic liquid crystals and their engineering by doping with homo- and heterostructural compounds”, Phase Transitions, XX, (2012), DOI:10.1080/01411594.2012.711832

E. Nowinowski-Kruszelnicki, L. Jaroszewicz, Z. Raszewski, L. Soms, W. Piecek, P. Perkowski, J. Kędzierski, R. Dąbrowski, M. Olifierczuk, K. Garbat, E. Miszczyk „Liquid crystal cell for spce-borne laser rangefinder to space mission applications”, Opto-Electron. Rev., 20 (4), (2012),  0-0 DOI:10.24.78/s11772-012-0045-7

T. Tenderenda, K. Skorupski, M. Makara, G. Statkiewicz Barabach, P. Mergo, P. Marc, L. R. Jaroszewicz, T. Nasilowski „Highly birefringent dual mode microstructured fiber with enhanced polarimetric strain sensitivity of the second order mode”, Optics Express, 20(24), (2012), 26996-27002

Z. Holdynski, M. Napierala, M. Szymanski, M. Murawski, P. Mergo, P. Marc, L. R. Jaroszewicz, and T. Nasilowski “Experimental study of dispersion characteristics for a series of microstructured fibers for customized supercontinuum generation,” Optics Express, 21(6), (2013), 7107-711

P. Perkowski, K. Ogrodnik,  M. Zurowska, W. Piecek, R. Da̧browski, Z. Raszewski,  L. Jaroszewicz, „Antiferroelectric and ferroelectric SmC*A phases in racemic mixture”,  Phase Transitions, 86(2-3), (2013), 138-146

L.R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, K. P. Teisseyre “The Possibility of a continuous monitoring of the horizontal buildings’ rotation by the fiber-optic rotational seismograph AFORS type” in Oren Lavan, Mario De Stefano (Eds): Seismic Behaviour and Design of Irregular and Complex Civil Structures, Springer 2013, Ch.23, 339-351,

P. Kula, J. Herman, P. Perkowski, M. Mrukiewicz, L.R Jaroszewicz „On the influence of the chiral side linking bridge type upon the synclinic vs. anticlinic balance in the case of 2',3'-difluoroterphenyl derivatives”, Liquid Crystals, 40(2), 256-266 (2013), DOI: 10.1080/02678292.2012.738311

P. Perkowski, M. Mrukiewicz, M. Żurowska, R. Dąbrowski, L. Jaroszewicz “Dielectric modes in antiferroelectric liquid crystal observed at low temperatures”, Liquid Crystals, (2013), DOI:10.1080/02678292.2013.795622

W. Drzewiński „Esters of (R)-2-(6-hydroxynaphthalene-2-yl)octane” Liquid Crystal,(2013) DOI: 10.1080/02678292.2013.800597

T. Tenderenda, M. Murawski, M. Szymanski, L. Szostkiewicz, M. Becker, M. Rothhardt, H. Bartelt, P. Mergo, K. Skorupski, P. Marc, L.R. Jaroszewicz, and T. Nasilowski „Fiber Bragg grating inscription in few-mode highly birefringent microstructured fiber”, Opt. Lett., 38(13), (2013), 2224-2226

I. Merta, Z. Holdynski, L. R. Jaroszewicz “Bicell-photodetector in the Fourier plane as a fiber optic homodyne phase demodulator - theoretical model and experimental results”, Appl. Opt.,  52(19), (2013), 4468-4476

Z. Raszewski, W. Piecek,  L. Jaroszewicz, L. Soms, J. Marczak, E. Nowinowski-Kruszelnicki, P. Perkowski, J. Kedzierski, E. Miszczyk, M. Olifierczuk, P. Morawiak, and R. Mazur „Laser damage resistant nematic liquid crystal cell”, J. Appl. Phys., 114, 053104 (2013); doi: 10.1063/1.4816682

P. Kula, A. Aptacy, J. Herman, W. Wójcik, S. Urtban “The synthesis and properties of fluorosubstituted analogues of 4-butyl-4’-[(4-butylphenyl)etynyl]biphenyls”, Liquid Crystal, 40(4), (2013), 482-491

R. Dąbrowski, M. Celiński, O. Chojnowska, P. Kula, J. Dziaduszek, S. Urban, “Compounds with low relaxation frequency and dual frequency mixtures useful for active matrix addressing”, Liquid Crystal, 40(10), (2013), 1339-1353

P. Kula, J. Herman, O. Chojnowska, “Synthesis and properties of terphenyl- and quaterphenyl-based chiral diesters”, Liquid Crystal, 40(1), (2013), 83-90

P. Kula, J. Herman, S. Pluczyk, P. Harmata, G. Mangelinckx, J. Beeckman “Syntesis and mesomorphic properties of laterally substituted 4,4’’’-dialkyl-p-quaterphenyls”, Liquid Crystal,  (2013) DOI:10.1080/02678292.2013.859755

M. Chołuj, P. Kula, R. Dąbrowski, M. Tykarska,L. Jaroszewicz „Synthesis and mesomorphic properties of lateralny fluorinated alkyl 4’’-alkylterphenyl-4-yl carbonate liquid crystals”, J. of Materials Chemistry C, (2013), DOI: 10.1039/c3tc31461h

M. Czerwinski, M. Tykarska „Helix parameters in Bi- and multicomponent mixtures composed of orthoconic antiferroelectric liquid crystals with Tyree ingg molecular core”, Liquid Crystal, (2014), DOI: 10.1080/02678292.2014.884248

A. Chołuj, P. Kula, R. Dąbrowski, M. Tykarska, L. Jaroszewicz, “Synthesis and mesomorphic properties of laterally fluorinated alkyl 4”-alkylterphenyl-4-yl carbonate liquid crystals”,  Journal of Materials Chemistry C, 2, (2014), 891-900

P.  Kula, J. Herman, S. Pluczyk, P. Harmata, G. Mangelinck, J. Beeckman „ Synthesis and mesomorphic properties of lateralny substituted 4,4′′′-dialkyl-p-quaterphenyls,” Liquid Crystals, 41(4), (2014), 503-513, DOI: 10.1080/02678292.2013.859755

A. Kurzych, L. R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, K.P. Teisseyre, J.K. Kowalski “Fibre Optic System for Monitoring Rotational Seismic Phenomena”, Sensors, 14, (2014), 5459-5469

K. Stepien, M. Slowikowski, T. Tenderenda, M. Murawski, M. Szymanski, L. Szostkiewicz, M. Becker, M. Rothhardt, H. Bartelt, P. Mergo, L. R. Jaroszewicz, T. Nasilowski „Fiber Bragg gratings in hole-assisted multicore fiber for space division multiplexing”, Optics Letters, 39(12), (2014), 3571-3574

J. Kędzierski, K. Garbat, Z. Raszewski, M.A. Kojdecki, K. Kowiorski, L.R. Jaroszewicz, E. Miszczak, R. Dąbrowski, J. Zieliński, W. Piecek “Optical properties of a liquid crystal with small ordinary and extraordinary refractive indices and small optical anisotropy”, Opto-Electron. Rev., 22(3), (2014), 162-165

R. Kowerdziej, M. Olifierczuk, J. Parka, J. Wróbel “Terahertz characterization of tunable metamaterial based on electrically controlled nematic liquid crystal”, Appl. Phys. Lett., 105(2), (2014), 022908

Z. Raszewski, W. Piecek, L.R. Jaroszewicz, R. Dąbrowski, E. Kruszelnicki-Nowinowski, L. Soms, M. Olifierczuk, J. Kędzierski, P. Morowiak, R. Mazur, E. Miszczyk, M. Mrukiewicz, K. Kowiorski “Transparent laser damage resistant nematic liquid crystal cell "LCNP3"”,  Opto-Electron. Rev., 22(3), (2014), 196-200

L. R. Jaroszewicz, Z. Raszewski, W. Piecek, P. Perkowski, E. Nowinowski-Kruszelnicki: Liquid Crystal Light Modulators, BEL Studio Sp. z o. o., Warsaw 2014, 107, ISBN:979083-7798-141-2

Z. Raszewski, W. Piecek, L.R. Jaroszewicz, R. Dąbrowski, E. Kruszelnicki-Nowinowski, L. Soms, M. Olifierczuk, J. Kędzierski, P. Morowiak, R. Mazur, E. Miszczyk, M. Mrukiewicz, K. Kowiorski “Transparent laser damage resistant nematic liquid crystal cell "LCNP3"”,  Opto-Electron. Rev., 22(3), (2014), 196-200

R. Dąbrowski, S. Urban, M. Celiński, J. Herman, K, Garbat, O. Chojnowska, J. Dziaduszek, K. Czupryński „Relaxation ferquencies for flip-flop rotation of three- and four-ring compounds and dual frequency addresing mixtures with high birefringence”, Liquid Crystals, 42(3), (2015), 344-360

R. Kowerdziej, L. Jaroszewicz, M. Olifierczuk, J. Parka “Experimental Study on terahertz metamaterial embedded in nematic liquid crystal”, Appl. Phys. Lett, 106(9), (2015), 092905 DOI:10.1063/1.4914032

J. F. Algorri, V. Urruchi, N. Bennis, J. M. Sánchez-Pena, J. M. Otón „Tunable liquid crystal cylindrical micro-optical array for aberration compensation” , Opt. Exp., 23(11), (2015), 13899-13915

J. F. Algorri, V. Urruchi, N. Bennis, J. M. Sánchez-Pena, and J. M. Otón „Cylindrical Liquid Crystal Microlens Array with Rotary Optical Power and Tunable Focal Length”, IEEE Elec. Dev. Let.,  36(6), (2015), 582-584

G. Del Pozo, N. Bennis, X. Quintana, J. Manuel Otton, J. Lin, L. H. Xie, Q. Wei, R. Xia, R. Bernardo-Gavito, D. Granados, J. Cabanillas-Gonzalez, „Fluorene-Based Rib Waveguides with Optimized Geometry for Long-Term Amplified Spontaneous Emission Stability”, J. of  Polymer Science, part B: Polymer Physics, 53 (2015), 1040–1045

D. Węgłowska, P. Perkowski, W. Piecek, M. Mrukiewicz, R. Dąbrowski “The effect of the octan-3-yloxy and the octan-2-yloxy chiral moieties on the mesomorphic properties of ferroelectric liquid crystals”, RSC Adv., 5 (2015), 81003–81012

R. Dąbrowski „From the discovery of the partially bilayer smectic A phase to blue phases in polar liquid crystals”, Liquid Crystals, 42(5-6), (2015),  783–818,

K. Milewska, W. Drzewiński, M. Czerwiński, R. Dąbrowski “Design, synthesis and mesomorphic properties of chiral benzoates and fluorobenzoates with direct SmCA*-Iso phase transition”, Liquid Crystals, 42(11), (2015),  1601-1611

P. Pura, M. Szymański, M. Dudek, L. R. Jaroszewicz, P. Marć, M. Kujawińska „Polymer Microtips at Different Types of Optical Fibers as Functional Elements for Sensing Applications", J. Lightwave Techn., 33(12), (2015), 2398-2404

Ł. Szczuciński, R. Dąbrowski, S. Urban, K. Garbat, M. Filipowicz, J. Dziaduszek, M. Czerwiński “Synthesis, mesogenic and dielectric properties of fluorosubstituted isothiocyanatoterphenyls”, Liquid Crystals, 42(12), (2015), 1706-1729

P. Perkowski, M. Mrukiewicz, J. Herman, P. Kula, L. Jaroszewicz “Dielectric investigation of the liquid crystal compound with the direct SmA*–SmC * phase transition”, Liquid Crystals, (2015), DOI: 10.1080/02678292.2015.1133849

R. Sahoo, O. Chojnowska, R. Dąbrowski, S. Dhara „Experimental studies of the rheology of cubic blue phases”, Soft Matter (2015), DOI:10.1039/c5sm02299a

D. Węgłowska, P. Kula, J. Herman “High birefringence bistolane liquid crystals: synthesis and properties”, RSC Adv., 6, (2016), 403-408

K. Kowiorski, J. Kędzierski, Z. Raszewski, M. A. Kojdecki, O. Chojnowska, K. Garbat, E. Miszczyk, W. Piecek „Complementary interference method for determining optical parameters of liquid crystals”, Phase Transitions (2016), DOI:0.1080/01411594.2016.1139110

K. Milewska, W. Drzewiński, M. Czerwiński, R. Dąbrowski, W. Piecek “Highly tilted liquid crystalline materials possessing a direct phase transition from antiferroelectric to isotropic phase”, Materials Chemistry and Physics (2016), http://dx.doi.org/ 10.1016/j.matchemphys.2016.01.011

realization of the line 2.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Razem

N=2;
IFav= 1,3535

N=12;
IFav= 1,8293

N=3;
IFav= 2,0573

N=8;
IFav= 1,9510

N=4;
IFav= 2,6280

N=5;
IFav= 2,0992

N= 11;
IFav= 2,2396

N=3;
IFav= 1,9793

N=48;
IFav= 2,0421

Majchrowski, S. Kłosowicz , R. Węgłowski , I. Cieslik , M. Piasecki, I.V. Kityk , A.H. Reshak „Electro-optical properties of BixLayScz(BO3)4 (x+y+z=4) nanocrystallites having huntite structure incorporated into polymer matrices”, Journal of Alloys and Compounds , 488 (2009), 291-293,

A. Majchrowski , M.G. Brik, G.A. Kumar, K. Ozga, I. Sildos, A. Suchocki, A. Ślęzak, T. Łukasiewicz, I.V. Kityk „Spectroscopic study of the Pr-doped BiBO glass and Ca4GdO(BO3)3 single crystals”, J. of Rare Earths , 27 , (2009), 612-615,

A. Majchrowski, S. Klosowicz, L.R. Jaroszewicz , M. Swirkowicz, I.V. Kityk , M. Piasecki, M.G. Brik “Judd-Ofelt analysis and optically stimulated two-photon absorption of Yb3+-doped NdAl3(BO3)4 single crystals”, Journal of Alloys and Compounds , 491 , (2010), 26-29

A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz , M. Swirkowicz, R. Miedzinski, M. Piasecki, I.V. Kityk , A. Wojciechowski, M.G. Brik “Crystal growth and Judd-Ofelt analysis of novel Yb-doped RbNd(WO4)2 single crystals”, Materials Letters , 64 , (2010), 295-297

D. Kasprowicz, M.G. Brik , A. Majchrowski, E. Michalski , E. Mykowska ” Spectroscopic studies of Nd3+ and Er3+ in KGd(WO4)2 single crystals” Journal of Luminescence , 130 (2010) 623–630

R. Weglowski, S. J. Klosowicz, A. Majchrowski, S. Tkaczyk, A.H. Reshak, J. Pisarek, I.V. Kityk „Enhancement of the Kerr response in polymer-dispersed liquid crystal compels due to incorporation of BiB3O6 nanocrystallites”, Materials Letters, 64(10), (2010), 1176-1178

A. Wojciechowski, M. Swirkowicz, A. Karas, L. Jaroszewicz, A. Majchrowski, E. Gondek,  K. Ozga, I.V. Kityk “Optical features of  Ca4NdO(BO3)3:Yb single crystals under CW laser illumination” Journal of Alloys and Compounds,  504, (2010), 197-200

A. Majchrowski, M. Swierkowicz, L. Jaroszewicz, M. Piasecki, I. V. Kityk, M.G. Brik „Crystal growth and spectroscopic studies of novel Yb-doped K5Nd(MoO4)4 single crystals”, Materials Letters, 64, (2010), 2363-2365

M. Maczka, L. Macalik, B. Macalik, A. Majchrowski, M. Świrkowicz, J. Hanuza „Photon OPTICA and di electric properties of RbNd(WO4)2 laser crystal”, Optical Materials, 32 (10), (2010), 1463-1470

M.G. Brik, A. Majchrowski, L. Jaroszewicz , A. Wojciechowski, I.V. Kityk , "Spectroscopy of YAl3(BO3)4:Cr3+ crystals following first principles and crystal field calculations", Philosoph. Magazine , 90 (34), (2010), 4569-4578

M. Mączka, A. Pietruszko, J. Hanuza, A. Majchrowski „Raman and IR spectra of nonocentrosymmetric Bi0.21La0.91Sc2.88(BO3)4 single crystal with the kuntite-type structue”, J. of Raman Spectroscopy, 41 , (2010), 1297-1301

A. Majchrowski, M. Swirkowicz, S. Tkaczyk, L. Jaroszewicz, I.V. Kityk, K. Ozga, "Photo-induced   optical effects in Nd-containing oxides", Current Applied Physics, 11, (2011), 331-333

W. Paraguassu, M. Maczka, S. Guerini, P. Freire, J. Mendes Filho, A. Majchrowski, M. Swirkowicz, „Vibrational properties of RbNd(WO 4 ) 2 : high pressure Raman study, structural and phonon calculations”, J. Phys.: Condens. Matter, 23, (2011), 405901(7pp)

A.M. El-Naggar, N.S. AlZayed, A. Majchrowski, L. Jaroszewicz , M.G. Brik, W. Kuznik, I.V. Kityk, „Preparation and fluorescence properties of La 2 CaB 10 O 19 crystals doped with Pr 3+ ions”, J. Cryst. Growth, 334 (2011), 122-125.

W. Kuznik, M.G. Brik, I. Cieślik, A. Majchrowski, L. Jaroszewicz, N.S. AlZayed, A.M. El-Naggar, I. Sildos, S. Lange, V. Kiisk, I.V. Kityk “Changes of fluorescent spectral features after successive rare earth doping of gadolinium oxide powders” J. All. Com., 511, (2011), 221-225

L.R. Jaroszewicz, A. Majchrowski, M. G. Brick, N. AlZayed, W. Kuznik, I. V. Kityk, S. Kłosowicz „Specific features of fluoroscence kinetics of Pr+3doped BiB3O6 glasses”, J. All. Com., 538, (2012), 220-223

A. Majchrowski, G. Lakshminarayana, A. H. Reshak, W. Michalski, M. Olifierczuk, K. Ozga, L. Jaroszewicz, T. Łukaszewicz, M. Szota, M. Nabiałek „Laser operate elasto-optical features of La2CaB10O19:Pr3+ polymer nanocomposites” Journal of Luminescence, 132 (2012), 2577-2580

R. Miedziński, I. Fuks-Janczarek, A. Majchrowski, L. R. Jaroszewicz „Influence of gamma radiation on the second-order optical susceptibilities and piezoelectricity of the Rb1–xKxTiOPO4 single crystals”, Opt. Appl.XLII(1), (2012), 129-135

A. Majchrowski, L. Jaroszewicz, W. Kuznik, M.G. Brik, S. Kłosowicz, I. V. Kityk „Specific features of Tm3+ doped BiB3O6 glasses fluorescence spectra and their kinetics”, Spectrochemica Acta Part A, 87 (2012), 151-154

S. Klosowicz, W. Kuznik, M.G. Brik, V. Kiisk, S. Lange, I. Sildos, L. Jaroszewicz, A. Majchrowski, I.V. Kityk „Specific features of fluorescence kinetics of BiBO:Dy3+ glasses”, J. All. Com., 520, (2012), 89-92

A. Majchrowski, G. Lakshminarayana, A. H. Reshak, W. Michalski, M. Olifierczuk, K. Ozga, L. Jaroszewicz, T. Łukaszewicz, M. Szota, M. Nabiałek „Laser operate elasto-optical features of La2CaB10O19:Pr3+ polymer nanocomposites” Journal of Luminescence, 132 (2012), 2577-2580

A. Majchrowski, E. Michalski, J. Zmija, L.R. Jaroszewicz, I.V. Kityk „Temperature anomalies of the laser stimulated elastooptical effect in PbZrO3 single crystals”, Materials Letters, 84, (2012), 114-115

K. Ozga, A. Majchrowski, N. AlZayed, E. Michalski, L. Jaroszewicz, I.V. Kityk „Growth and piezoelectric features of La2CaB10O19 crystals doped with Pr3+ ions”, J. Cryst. Growth., 344(1), (2012), 27-30

A. Majchrowski, I. Cieślik, L. R. Jaroszewicz, I. V. Kityk „Laser-induced second-order optical susceptibilities of YAB:Cr3+ single crystals”, Philosophical Magazin, 92 (2012), 2826-2834

R. Wegłowski, S. J. Kłosowicz, A. Majchrowski, K.  Ozga, I. V. Kityk, S. Całus, M.  Chmiel, „Electro-optical modulators in polymer-dispersed liquid crystal complexes, Optics and Lasers in Engineering, 48(9), (2010), 856-858

J. Niziol,  A. Majchrowski, R. Węgłowski, S. J. Klosowicz, A. Wojciechowski, P. Rakus,  I.. Kityk, E. Gondek, „Kerr modulators based on  polymer-dispersed liquid crystal complexes", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 21(10), (2010), 1020-1023,

R. Miedzinski, J. Ebothe, I. Fuks-Janczarek, I. V. Kityk, A. Majchrowski, R.  Węgłowski, S. J. Kłosowicz, “Optically induced changes of absorption in polymer-dispersed liquid crystals doped with inorganic nanocrystals” , Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 21(7), (2010), 659-665

A. Majchrowski, L. Jaroszewicz, J. Cieslik, A. Fedorchuk "YAl3(BO3)4:TM (TM=Mn, Co, Cr ) nanocrystals synthesis for laser operated nonlinear optics" Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24, (2013), 1485-1489, DOI:10.1007/s10854-012-0959-3

B. Andriyevsky, M. Piasecki, K. Dorywalski, C. Cobet, N. Esser ,M. Świrkowicz ,A. Majchrowski,L.R. Jaroszewicz, I.V. Kityk „Specific features of Yb+3 ions in electronic band energy structure and optical functions of RbNd(WO4)2 crystals: synchrotron ellipsometry measurements and DFT simulations”, 577, (2013), 237-246 http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.04.066

A. Majchrowski, B. Sahraoui, A.O. Fedorchuk, L.R. Jaroszewicz, E. Michalski, A.Migalska-Zalas, I.V. Kityk, „β-BaTeMo2O9 microcrystals as promising optically operated materials”, J. Mater. Sci., 48 (2013),  5938-5945, DOI: 10.1007/s10853-013-7390-x

I. Fuks-Janczarek, P. Miedzinski, M. G. Birk, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, I. V. Kityk “Z-scan analysis and ab initio of -BaTeMo2O9 single crystal”, Solid State Sciences, 27, (2014), 30-35

K. Iiiopoulos, D. Kasprowicz, A. Majchrowski, E. Michalski, D. Indre, B. Sahraoui „Mulifunctional Bi2ZnOB2O6 single crystals for secondo and third order nonlinear optical applications”, Appl. Phys. Lett., 103 (2013), 231103

A. Majchrowski, M. Chrunik, I.V. Kityk, K. Ozga, E. Michalski, P. Morawiak, L.R. Jaroszewicz „Photoinduced optical effects in rare earth doped δ-BiB3O6”, Materials Letters, 122 (2014), 114–116

A. Majchrowski, A. Wojciechowski, L. R. Jaroszewicz, M. Chrunik, B. Sahraoui, F. Anatolij, I. Kityk “Microcrystalline Bi2ZnB2O7 -polymer composites with silver nanoparticles as materials for laser operated devices" J. Mater. Sci: Mater. Electron., 25, (2014), 2426-2434,

A. Majchrowski, A. Wojciechowski, I.V. Kityk, M. Chrunik, L.R. Jaroszewicz, E. Michalski „Photoinduced nonlinear optical effects in Nd-doped δ-BiB3O6 crystals”, J. All. Com,. 610 (2014), 82-85

I. Fuks-Janczarek, K. Kobayashi, X.M. Chen, M. Oyama, A. Wojciechowski, M. Pepczyńska, M. Chrunik, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, S. Klosowicz, I.V.Kityk “Nonlinear optical features of δ-BiB3O6 / PVA polymer nanocomposites deposited on aluminum-doped zinc oxide substrates decorated with Ag nanoparticles”, Physica E, 64, (2014), 1-6 http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2014.06.015

A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, I.V.Kityk „d-BIBO:Nd crystals as promising laser operated piezoelectric materials” J. All. Com., 620, (2015), 337–339

W. Kuznik; A. Majchrowski; A. Wojciechowski; L.R. Jaroszewicz „BiB3O6:Pr3+ partially crystallized glasses for second harmonic generation”, J. Mater. Sci: Mater Electron, 26(2015), 2654-2657

M. Mączka, K. Szymborska-Małek, A. Gągor, A. Majchrowski “Growth and characterization of acentric BaHf(BO3)2 and BaZr(BO3)2”, J. Solid State Chem., 225 (2015), 330-334

W. Kużnik, I. Fuks-Janczarek, A. Wojciechowski, I.V. Kityk, M.G. Brik, V. Kiisk, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, M.G. Brik, G.U.L. Nagy „Absorption, fluorescence and second harmonic generation in Cr-doped BiB3O6 glasses” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145, (2015), 325-328

I.V. Kityk, M. Chrunik, A. Majchrowski, M. Cestelli Guidi,  M. Angelucci, G. Kamel, A.O. Fedorchuk, M. Pepczynska, L.R. Jaroszewicz, O. Parasyuk, I.M. Bolesta, R. Kowerdziej „Second-order susceptibility spectra for d-BiB3O6 polymer nanocomposites deposited on the chalcogenide crystals”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 146, (2015), 187-191

M. Piasecki, E. Mandowska, A. Herrmann, D. Ehrt, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, M.G. Brik, I.V. Kityk „Tailoring Nd3+ luminescence characteristics by Yb3+ doping in K5Nd(MoO4)4, RbNd(WO4)2 and NdAl3(BO3)4 crystal matrices” J. All. Com,. 639 (2015) 577-582

I. Fuks-Janczarek, R. Miedziński, M. Chrunik, A. Majchrowski, K. Kobayashi, X. M. Chen, M. Oyama, L. R. Jaroszewicz, M. Pępczyńska, A. Wojciechowski, „d-BiB3O6:Pr3+: polymer nanocomposites deposited on substrates with silver nanoparticles for nonlinear optics”, J Mater Sci: Mater Electron 26, (2015), DOI 10.1007/s10854-015-3336-1,

A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, A.O. Fedorchuk, I.V. Kityk, “Laser operated optical features in β-BaTeMo2O9:Cr3+ nanocrystallites”, J. All. Com,. 639 (2015), 327-331

M. Maczka, K. Szymborska-Malek, G. de Sousa Pinheiro, P. Freire, A. Majchrowski „Pressure-induced phase transitions in acentric BaHf(BO3)2”, J. Solid. State Chem., 228 (2015), 239-244

O.V. Bovgyra, V.Y. Kurlak, M. Chrunik, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, K. Ozga „Anisotropy of inter-band transitions and band structure of Cs3Zn6B9O21 nonlinear optical crystals”, Optical Materials, (2015), DOI: 10.1016/optmat.2015.12.022.

A. Majchrowski, J. Ebothé, J. Michel, M. Chrunik, L.R. Jaroszewicz, D. Kulwas “Influence of La3+ ions on Bi1-xLaxB3O6 powders structure and photo-induced optical properties of their polymer composites”, Materials Letters, 162 (2016), 114-116

M. Chryniuk, J. Ebothe, A. Majchrowski, J. Michel, L.R. Jaroszewicz, I.V. Kityk „Optically operated linear electrooptical effect in d-Bi1-xNdxB3O6/polymer composites”, Optics Communications, 364, (2016), 13-17

M. Chryniuk, J. Ebothe, A.K. Aloufy, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, I.V. Kityk  “Laser induced third harmonic generation in d-Bi1-xNdxB3O6 nanocomposites”, Physica E, 78 (2016), 31-34

realization of the line 3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Razem

N=2;
IFav= 1,3490

N=2;
IFav= 1,5455

N=5;
IFav= 1,1828

N=4;
IFav= 1,7825

N=2;
IFav= 1,0180

N=6;
IFav= 0,8823

N=1;
IFav= 1,5020

N=0;
IFav= 0,0000

N=22;
IFav=1,2575

A. Rogalski , J. Antoszewski, and L. Faraonf „Third-generation infrared photodetector arrays”, Journal of Applied Physics , 105 , (2009), 091101 - 1-44

A. Rogalski „Insight on quantum dot infrared photodetectors”, Journal of Physics: Conference Series , 146 , (2009), 012030 1-9,

P. Martyniuk, A. Rogalski , „Insight into performance of quantum dot infrared photodetectors”, Biuletyn of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences , 57 , (2009), 103-116,

A. Rogalski “Outlook on Quantum Dot Infrared Photodetectors”, Optical Memory and Neural Network , 18(3 ), (2009), 234-252

M. Kopytko, K. Jóźwikowski, A. Jóźwikowska, A. Rogalski, „High frequency response of near-room temperature LWIR HgCdTe heterostructure photodiodes” Opto-Electronics Review, 18 (3), (2010), 277-283

K. Jóźwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski , and A. Jóźwikowska „Enhanced numerical analysis of current-voltage characteristics of long wavelength infrared n-on-p HgCdTe photodiodes”, J. of Applied Physics , 108, (2010), 074519

A. Rogalski : Infrared Detectors , 2nd ed. CRS Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2011, 880 stron

P. Madejczyk, W. Gawron, A. Piotrowski, K. Kłos, J. Rutkowski, A. Rogalski, „Improvement in performance of high-operating temperature HgCdTe potodiodes”,  Infrared Phys.  and Techn.,  54, (2011), 310-315

A. Rogalski „Recent progress in infrared detector technologies”,  Infrared Phys. and Techn.,  54, (2011), 136-154

K. Jóżwikowski, M. Kopytko, J. Piotrowski, A. Jóźwikowska, Z. Orman, A. Rogalski, “ Near-room temperature MWIR HgCdTe photodiodes limited by vacancies and dislocations related to Schockley-Read-Hall centres”, Solid-State Electronics, 63 , (2011), 8-13

K. Jóżwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski, „Numerical estimations of Cartier generation-recombination processes and photon recycling effect in 3-um n-on-p HgCdTe photodiodes”, Opt. Eng., 50(6) , (2011), 061003-1-8

A. Rogalski, F. Sizov „Terahertz detectors and focal plane arrays”, Opto-Electron. Rev. , 19 (3), (2011), 346-404

K. Jożwikowski, A. Jożwikowska, M. Kopytko, A. Rogalski, L.R. Jaroszewicz „Simplified model of dislocations as a SRH recombination channel in the HgCdTe heterostructures”, Infrared Phys. and Techn.,  55, (2012), 98-107

K. Jóźwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski „Numerical Estimations of Carrier Generation–Recombination Processes and the Photon Recycling Effect in HgCdTe Heterostructure Photodiodes”, Journal of Elec Mater. , 41(10), (2012) DOI: 10.1007/s11664-012-2093-7

K. Jóźwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski „The bulk generation-recombination processes and the carrier lifetime in mid-wave infrared and long-wave infrared liquid nitrogen cooled HgCdTe alloys”, J. Appl. Phys. 112, 033718 (2012); doi: 10.1063/1.4745872

K. Jóźwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski „Numerical Estimations of Carrier Generation–Recombination Processes and the Photon Recycling Effect in HgCdTe Heterostructure Photodiodes”, Journal of Elec Mater. , 41(10), (2012) DOI: 10.1007/s11664-012-2093-7

K. Jóźwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski „The bulk generation-recombination processes and the carrier lifetime in mid-wave infrared and long-wave infrared liquid nitrogen cooled HgCdTe alloys”, J. Appl. Phys. 112, 033718 (2012); doi: 10.1063/1.4745872

P. Martyniuk, J. Wróbel, E. Plils, P. Madejczyk, A. Kowalewski, W. Gawron, S. Krishna, A. Rogalski „Performance modeling of MWIR InAs/GaSb/B-Al0.2Ga0.8Sb type-II superlattice nBn detektor”, Semicond. Sci. Technol., 27(5), (2012), 055002

P. Martyniuk, J. Wróbel, E. Plils, P. Madejczyk, W. Gawron, A. Kowalewski, S. Krishna, A. Rogalski „Modeling of mid wavelength infrared InAS/GaSb type II superlattice detectors”, Opt. Eng., 52(6), (2013), 061307, DOI: http://dx.doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061307

P. Martyniuk, A. Rogalski „Performance limits of the mid-wave InAsSb/AlAsSb nBn HOT infrared detector” , Opt. Quant. Electron. (2013), DOI:10.1007/s11082-013-9849-z

P. Martyniuk, A. Rogalski „Theoretical modeling of InAsSb/AlAsSb barier detectors for high er-operation-temperature conditions”, Opt. Eng., 53(1), (2014), 017106-1-8

P. Martyniuk, M. Kopytko, A. Rogalski „Barrier infrared detectors”, Opto-Electron Rev., 22(2) (2014), 127-146

P. Martyniuk, W. Gawron, D. Stanaszek, W. Pusz, A. Rogalski „Theoretical modelling of mercury cadmium telluride mid-wave detector for high temperature operation”, IET Optoelectronics, 8, (2014), 1-6, doi: 10.1049/iet-opt.2014.0004

P. Martyniuk, W. Gawron, A. Kowalewski, E. Plis, S. Krishna, A. Rogalski „XBn and cascade infrared detectors for mid-wave range and HOT conditions”,  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 16(9-10), (2014), 1071 – 1082

P. Martyniuk, A. Rogalski, Performance limits of the mid-wave InAsSb/AlAsSb nBn HOT infrared detector ,” Opt Quant Electron, 46(4), (2014), 581–591

P. Martyniuk, A. Rogalski, Performance limits of the mid-wave InAsSb/AlAsSb nBn HOT infrared detector ,” Opt Quant Electron, 46(4), (2014), 581–591

K. Jóźwikowski, A. Jóźwikowska, M. Nietopiel  „The Non-Equilibrium Statistical Distribution Function for Electrons and Holes in Semiconductor Heterostructures in Steady-State Conditions” , Entropy  17 (2015), 4110-4133

J. Wróbel, E. Plis, W. Gawron, M. Motyka, P. Martyniuk, P. Madejczyk, A. Kowalewski, M. Dyksik, J. Misiewicz, S. Krishna and A. Rogalski  „Analysis of Temperature Dependence of Dark Current Mechanisms in Mid-Wavelength Infrared pin Type-II Superlattice Photodiodes”, Sensors and Materials, 26(4), (2014), 235–244

realization of the line 4

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Razem

N=2;
IFav= 3,0400

N=4;
IFav= 3.5733

N=11;
IFav= 3,7135

N=3;
IFav= 3,4780

N=5;
IFav= 2,4958

N=3;
IFav= 4,6733

N= 3;
IFav= 2,5943

N=3
IFav= 4,6153

N=34;
IFav= 3,5231

M. Polanski, J. Bystrzycki “The influence of different additives on the solid-state reaction of magnesium hydride (MgH2) with Si”, Int. J. of Hydrogen Energy , 34 (2009), 7692-7699,

M. Polanski, J. Bystrzycki “Comparative studies of the influence of different nano-sized metal oxides on the hydrogen”, J. of Alloys and Compounds , 486 , (2009), 697-701,

M. Polanski , T. Płociński, I. Kunce, J. Bystrzycki “Dynamic synthesis of ternary Mg2FeH6”, Int. J. of Hydrogen Ener gy, 35 (2010), 1257-1266

I.E. Malka, T. Czujko, J. Bystrzycki „Catalytic effect of halide additives Ball milled with magnesium hydride” Int. J. of Hydrogen Energy , 35 (2010), 1706-1712

R. A. Varin, M. Jang, M. Polański „The effects of milling and molar ratio of LiH on the hydrogen storage properties of nanocrystalline lithium amide and lithium hydride (LiNH2+LiH) system”, Journal of Alloys and Compounds , 491 , (2010), 658-667

M. Polański , T. K. Nielsen, Y. Cerenius, J. Bystrzycki , T. R. Jensen „Synthesis and decomposition mechanisms of Mg2FeH6 studied by in-situ synchrotron X-ray diffraction and high-pressure DSC” Int. J. of Hydrogen Energy , 35 (2010), 3578-3582

R. A. Varin, L. Zbroniec, M. Polanski, J. Bystrzycki, “A Review of Recent Advances on the Effects of Microstructural Refinement and Nano-Catalytic Additives on the Hydrogen Storage Properties of Metal and Complex Hydrides”, Energies, 4 (2011) 1-25

M. Polanski, J. Bystrzycki, R. A. Varin, T. Płociński, M. Pisarek, “The effect of chromium (III) oxide (Cr2O3) nanopowder on the microstructure and cyclic hydrogen storage behavior of magnesium hydride (MgH2)”, Journal of Alloys and Compounds. 509 (2011) 2386-2391

M. Polanski, J. Bystrzycki, R. A. Varin, T. Płociński, “Rapid hydrogenation at 30 0C of magnesium (Mg) and iron (Fe) nanocomposite obtained through a decomposition of Mg2FeH6 precursor”, Int. J. of Hydrogen Energy. 36 (2011) 1059-1065

I.E. Malka, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Przewoźnik, J. Żukrowski, T. Czujko, J. Bystrzycki, “Iron fluorides assisted dehydrogenation and hydrogenation of MgH2 studied by Mossbauer spectroscopy”,  Journal of Alloys and Compounds. 509 (2011) 5368-5372

I.E. Malka, T. Czujko, J. Bystrzycki, L.R. Jaroszewicz, “The role of Mg2FeH6 formation on the hydrogenation properties of MgH2-FeFx composities”,  Cent. Eur. J. Chem.,  9(4) (2011) 701-705

M. Norek, T.K. Nielsen, M. Polanski, I. Kunce, T. Plocinski, L.R. Jaroszewicz, Y. Cerenius, T.R. Jensen, J. Bystrzycki „Synthesis and decomposition mechanisms of ternary Mg2CoH2 studied using in situ synchrotron X-ray diffraction”,Int. J. of Hydrogen Energy. 36 (2011) 10760-10770

I.E. Malka, J. Bystrzycki , T. Płociński, T. Czujko “Microstructure and hydrogen storage capacity of magnesium hydride with zirconium and niobium fluoride additives after cyclic loading”, Journal of Alloys and Compounds. 509S (2011), S616-S620

I.E. Malka , M. Piasarek, T. Czujko, J. Bystrzycki, “A study of the ZrF 4 , NbF 5 , TaF 5 , and TiCl 3 influences on the MgH 2 absporption properties”, Int. J. of Hydrogen Energy. 36 (2011) 12909-12917

M. Norek , W. Stępniowski, M. Polański, D. Zasada, Z. Bojar, J. Bystrzycki, “A comparative study on the hydrogen absorption of thin films at room temperarature deposited on non-porous glass substrate and nano-porus anodic aluminum oxide (AAO) template”, Int. J. of Hydrogen Energy . 36 (2011) 11777-11784

T. K Nelsen, M. Polański, D. Zasasada, P. Javadin, F.Besenbacher, J. Bystrzycki , J. Skibsted, T. R. Jensen, „Improved Hydrogen Storage Kinetics on Nanocofinned NaAlH 4 Catalyzed with TiCl 3 Nanoparticles”, ACS Nano, 5 (5), (2011) 4056-4064

R.A. Varin, Z. Zaranski, T. Czujko, M. Polański, Z.S. Wronski „The composites of magnesium hydride and irion-titanium intermetalic”, Int. J. of Hydrogen Energy . 36 (2011) 1177-1183

M. Norek, W. J. Stępniowski, D. Zasada, K. Karczewski, J. Bystrzycki, Z. Bojar „H2 absorption at ambient conditions by anodized aluminum oxide (AAO) pattern-transfered Pd nanotubes occluded by Mg nanoparticles”, Material Chemistry and Physics, 133, (2012), 376-382

T. K. Nielsen, P. Javadian, M. Polański, F. Besenbacher, J. Bystrzycki, T. R. Jensen „Nanocofined NaAlH4: Determination of Distinct Prolific Effects from Pore Size, Crystalite Size, and Surface Interactions”, J. of Physical Chemistry C, 116(39) (2012), 21046-21051

M. Polanski, K. Witek, T. K. Nielsen, L. Jaroszewicz, J. Bystrzycki “The influence of the milling time on the yield of Mg2FeH6 from a two-step synthesis conducted in a custom-made reactor”, Int. J. of Hydrogen Energy., 38 (2013), 2785-2789

M. Polanski, T.K. Nielsen, I. Kunce, M. Norek, T. Plocinski, L. R. Jaroszewicz, C. Gundlach,  T. R. Jensen, J. Bystrzycki, “Mg2NiH4 synthesis and decomposition reactions”, International Journal of Hydrogen Energy, 38 (2013), 4003-4010

R.A.  Varin, L. Zbronec, M. Polanski, Y. Filinchuk, R. Cerny “Mechano-chemical synthesis of manganese borohydride (MN(BH4)2) and inverse cubic spinel (Li2MNCl4) in the (NLiBH4+MnCl2) (n= 1, 2, 3, 5, 9 and 23) mixtures and their dehydrogenation Behavior”, Int. J. of Hydrogen Energy., 37 (2012), 2785-2789

S. Dyjak, M. Norek, M. Polański, S. Cudziło, J. Bystrzycki “A simple method of synthesis and surface purification of titanium carbide powder”, Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 38(2013)87-91

S. Dyjak, S. Cudziło, M. Polański, B. Budner, J. Bystrzycki  “Graphitic encapsulation of Mg0 and Fe3C nanoparticles in the reaction of iron pentacarbonyl with magnesium”, Mater. Charact., 81 (2013), 97-104

M. Polanski, M. Kwiatkowska, I. Kunce, J. Bystrzycki „Combinatorial synthesis of alloy libraries with a progressive composition gradient using laser engineered net shaping (LENS): Hydrogen storage alloys”,  Int. J. of Hydrogen Energy., 38 (2013), 12159-12171

T.K. Nielsen, P. Javadian,  M. Polanski, F. Besenbacher, J. Bystrzycki,  J. Skibsted, TR Jensen “Nanoconfined NaAlH4: prolific effects from increased surface area and pore volume”, Nanoscale6 (2014), 599-607

P. Kuziora, M. Wyszynska, M. Polanski, J. Bystrzycki “Why the ball to powder ratio (BPR) is insufficient for describing the mechanical ball milling process”, Int. J.  Hydrogen Energ., 39(18), (2014), 9883–9887

R.A. Varin, R. Parviz, M.  Polanski, Z. S. Wronski “The effect of milling energy input and molar ratio on the dehydrogenation and thermal conductivity of the (LiNH2 + nMgH2) (n = 0.5, 0.7, 0.9, 1.0, 1.5 and 2.0) nanocomposites”, Int. J.  Hydrogen Energ., 39(20), (2014), 10585-10599

M. Kwiatkowska, D. Zasada, J. Bystrzycki, M. Polański „Synthesis of Fe-Al-Ti Based Intermetallics with the Use of Laser Engineered Net Shaping (LENS)”, Materials 8, (2015), 2311-2331

P. Javadian, T. K. Nielsen, D. B. Ravnsbæk, L. H. Jepsen, M. Polanski, T. Plocinski, I. Kunce, F. Besenbacher,  J. Bystrzycki, T. R. Jensen “Scandium functionalized carbon aerogel: Synthesis of nanoparticles and structure of a new ScOCl and properties of NaAlH4 as a function of pore size”,  J. Solid State Chem., 231, (2015),190–197

I. Kunce, M. Polanski, K. Karczewski, T. Plocinski, K.J. Kurzydlowski “Microstructural characterisation of high-entropy alloy AlCoCrFeNi fabricated by laser engineered net shaping”, J. All. Com., 648, (2015), 751-758

S. Dyjak, W. Kicinski, M. Norek, A. Huczko, O. Łabedz, B. Budner, M. Polanski “Hierarchical, nanoporous graphenic carbon materials through an instant, self-sustaining magnesiothermic reduction”, Carbon, 96, (2016), 937-946

W. Kicinski, M. Norek, A. Dziura, M. Polanski “Copolycondensation of heterocyclic aldehydes: A general approach to sulfur and nitrogen dually-doped carbon gels”, Microporous and Mesoporous Materials, 225, (2016), 198-209

M. Paskevicius, B. Richter, M. Polański, S. P. Thompson, T. R. Jensen “Sulfurized metal borohydrides”, Dalton Trans., 45, (2016), 639–645

B.7 Buyers of the R&D projects’ results (7 from 7) :

TKS-optics accepts at 23 rd Nov. 2010, the LCC manufactured under the abovementioned Agreement on Collaboration between IAP-MUT and TKS-optics, with the purpose to make their futher tests in the scope of requirements demanded for its use with the laser rangefinder destined for completing the spacecraft PHOBOS-Grunt
TKS-23_11_report.pdf

TKS-optics accepts at 16rd June 2011, the LCC manufactured under the abovementioned Agreement on Collaboration between IAP-MUT and TKS-optics, with the purpose to make their futher tests in the scope of requirements demanded for its use with the laser rangefinder destined for completing the spacecraft PHOBOS-Grunt
000_statement.pdf

Nuclear Physics Institute in Cracow accepts at 29th September 2012, bulk (2Q2WAT20, 5Q2WAT20) as well as photonic (3CWATP, 3CWATS) fantoms designed for NMR calibration.
05_Receipt.pdf

LASERTEX Ltd in Wroclaw accepts at 20th October 2012, ferro-electric LC (W206G, W206M) designed for laser beam modulation in laser interrferometers.
Lasertex1.pdf

Faculty of Technical Physics Poznan University of Technnology accept at 24th June 2014, prepared durin realization Line 2 oriented monocrystal -BIBO for Second Harmonic Generation at wavelenght 1064 nm, which will be used as reference element for investigation optical nonlinear properties of crystal materials.
BIBOalpha.pdf

LASERTEX Ltd in Wroclaw accepts at 10th February 2015, designed for its LC elements type 0,63TNP2 which are used for stabilization of optical beam parameter in constructed by LASERTEX 3D interferometers.
01_TNP2_LASERTEX.pdf 

B.8-1 Doctor degree obtained with direct connection to project (21 from 15):
 • Wojciech REJMER, DSc, Eng., Badanie zdolności skręcającej nowych związków chiralnych w różnych fazach ciekłokrystalicznych, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 16.02.2012
 • Karolina OGRODNIK, DSc, Eng., Wpływ struktury i parametrów molekularnych składników na właściwości dielektryczne ortokonicznych, antyferroelektrycznych mieszanin ciekłokrystalicznych, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 17.05.2012
 • kpt. Marek POLAŃSKI, DSc, Eng., Modyfikacja struktury i właściwości użytkowych wodorków magnezu, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 06.07.2012
 • Artur CHOŁUJ DSc, Eng., Synteza oraz badanie właściwości węglanów 4”-alkilo-4-hydroksyterfenyli podstawionych atomami fluoru, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 03.07.2013
 • Iwona MALKA, DSc, Eng., Wpływ halogenków metali na zdolność do gromadzenia wodoru przez magnez, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 07.11.2013
 • Rafał WĘGŁOWSKI, DSc, Eng., Elektrooptyczne właściwości kompozytów PDLC domieszkowanych nieliniowymi nanokryształami nieorganicznymi, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 15.11.2013
 • Marcin CHRZANOWSKI, DSc, Eng., Wpływ technologii fotoporządkowania materiałów polimerowych na parametry uporządkowania warstw ciekłokrystalicznych, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 17.01.2014
 • Michał CZERWIŃSKI, DSc, Eng., Antyferroelektryczne mieszaniny ciekłokrystaliczne o długim skoku helisy, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 21.01.2014
 • Rafał KOWERDZIEJ, DSc, Eng., Liquid crystal metamaterial transducers with tunable parameters in GHz and THz frequency,  Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 25.04.2014
 • Michał MURAWSKI, DSc, Eng., Wytwarzanie zoptymalizowanych połączeń spawanych światłowodów specjalnych, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 8.08.2014
 • Maciej CELIŃSKI, DSc,  Eng., Nematyczne ciekłe kryształy dla techniki podwójnego adresowania – synteza i badanie właściwości, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 29.10.2014
 • Marzena PEPCZYŃSKA, DSc, Eng., Otrzymywanie kompozytów polimerowych do zastosowań optycznych, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 17.12.2014
 • Jakub NAWAŁA, DSc, Eng., Otrzymywanie nowych faz stacjonarnych metodą zol-żel i ich zastosowanie w analizie bojowych środków trujących, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 12.01.2015
 • Zbigniew HOŁDYŃSKI, DSc, Eng., Badania właściwości dyspersyjnych projektowanych włókien mikrostrukturalnych, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 5.02.2015.
 • Marta MICHALSKA-DOMAŃSKA, DSc, Eng., Wpływ stanu materiału na aktywność katalityczną stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 17.03.2015.
 • Jakub HERMAN, DSc, Eng., Synteza nowych nematogennych pochodnych oligofenyli i tolanów o dużej dwójłomności, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 05.05.2015.
 • Olga CHOJNOWSKA, DSc, Eng., Ciekłokrystaliczne mieszaniny z fazą niebieską. Optymalizacja składów i właściwości, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 08.07.2015
 • Rafał   MAZUR, DSc, Eng., Materiały ciekłokrystaliczne dla aktywnych przetworników do zobrazowania 3D, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 15.07.2015,
 • Przemysław MORAWIAK, DSc, Eng., Materiałowe i fizyczne aspekty efektów elektrooptycznych w smektycznej fazie antyferroelektrycznej, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 15.07.2015,
 • Mateusz MRUKIEWICZ, DSc, Eng., Mody molekularne i intermolekularne w dwuczęstotliwościowych mieszaninach nematycznych, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 03.09.2015,
 • Urszula CHODOROW, DSc, Właściwości i zastosowania materiałów ciekłokrystalicznych w zakresie terahercowym, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 23.09.2015,
B.8-2 Assistant professor degree obtained with direct connection to project (2 from 2):
 • Wiktor PIECEK, PhD, DSc, Eng, Właściwości fizyczne ortokonicznej smektycznej fazy antyferroelektrycznej, Faculty of Advanced Technologies and Chemistry MUT, 04.07.2013
 • Mjr dr hab. inż. Przemysław  KULA, PhD, DSc, Eng., Ciekłokrystaliczne pochodne oligofenyli oraz tolanów – metody syntezy i właściwości, Faculty of Chemistry Warsaw Unniversity of Technology, 21.10.2014