Executors   |   Research Line 1   |   Research Line 2   |   Research Line 3    |   Research Line 4    |    Administrative

Research Line 1 – Coordinator: Prof. Krzysztof Czupryński, PhD, D.Sc., Eng.

Research group responsible for technology and research of liquid crystalline materials led by
Prof. Roman DĄBROWSKI, PhD, DSc, Eng.,

 

Research workers:

 1. Michał CZERWIŃSKI DSc, Eng. (since 1.10.2014),
 2. Prof. Krzysztof CZUPRYŃSKI, PhD, DSc, Eng.,
 3. Olga CHOJNOWSKA (od 1.10.2015), PhD, Eng.,
 4. Prof. Roman DĄBROWSKI, PhD, DSc, Eng.,
 5. Anna DRZEWIŃSKA, PhD (to 31.12.2012),
 6. Witold DRZEWIŃSKI, PhD, Eng.,
 7. Mjr Marek FILIPOWICZ, MSc., Eng., (since 1.05.2015),
 8. Katarzyna GARBAT, PhD, Eng.,
 9. Jakub HERMAN, DSc, Eng., (since 1.05.2015),
 10. Mjr Przemysław KULA, PhD, Eng.,
 11. Anna SPADŁO, PhD. Eng (since 1.04.2011),
 12. Janusz RYBIŃSKI , PhD., DSc, Eng. (to 31.12.2013),
 13. Marzena TYKARSKA, PhD, DSc, MUT Professor,
 14. Prof. Stanisław URBAN, PhD, DSc, (since 1.05.2015),
 15. Dorota WĘGŁOWSKA, DSc, Eng., (since 1.05.2015),
 16. Magdalena ŻURAWSKA , PhD (since 1.04.2010).

Engineering workers:

 1. Mr Włodzimierz BANASZEK,
 2. Monika CIELOCH (since 1.05.2015),
 3. Jerzy DZIADUSZEK, Eng. ,
 4. Edyta DĄBROWSKA (since 1.01.2010 to 28.02.2015),
 5. Michał CZERWIŃSKI MSc, Eng., part-time (since 1.11.2013 to 30.09.2014),
 6. Ewa JARZYNA (from 1.01.2009 to 30.09.2009),
 7. Ewa MIROS, MSc,
 8. Wojciech RAJMER, MSc, Eng, since 1.10.2011 to 30.06.2012),
 9. Krystyna URBAN part-time (since 1.05.2015)

PhD students:

 1. Joanna BUGOWSKA, MSc, Eng. (from 1.10.2010 to 30.11.2010),
 2. Maciej CELIŃSKI, MSc, Eng. (since 1.10.2010 to 30.09.2014),
 3. Artur CHOŁUJ, MSc, Eng. (to 31.12.2012),
 4. Olga CHOJNOWSKA, MSC, Eng. (since 1,10,2010 to 30.09.2015 r.),
 5. Michał CZERWIŃSKI, MSc, Eng. (since 1.10.2009 (to 31.12.2012),
 6. Piotr HARMATA, MSc, Eng., (since 1.05.2015),
 7. Jakub HERMAN, MSC, Eng. (since 1.10.2010 to 30.04.2015),
 8. Katarzyna KRUP, MSc., Eng.,  (since 1.05.2015),
 9. Katarzyna MILEWSKA, MSc, Eng. (since 01.09.2013),
 10. Wojciech REJMER, MSc, Eng. (to 31.09.2011 to 30.09.2014).

Students:

 1. Jakub HERMAN (from 1.07.2009 to 30.08.2010),
 2. Urszula PERCZ (since 1.10.2010 to 30. 06.2011),
 3. Sandra PLUCZYK (since 1.10.2010 to 30.06.2011),
 4. Tomasz OGRODNIK (from 1.06.2009 to 31.08.2010),
 5. Olga CHOJNOWSKA (from 1.06.2009 to 31.08.2010) .

Research group responsible for investigation of electrooptical properties of liquid crystals and their application in volume structures led by Wiktor Piecek , PhD, DSc, Eng., MUT professor,

 

Research workers:

 1. Józef FIRAK, DSc, Eng. (external expert since 1.02.2012),
 2. Prof. Jerzy KĘDZIERSKI, PhD, DSc,
 3. Rafał KOWERDZIEJ (od 1.10.2015), DSc, Eng.,
 4. Rafał MAZUR (od 1.10.2015), DSc, Eng.,
 5. Mateusz MRUKIEWICZ (od 1.10.2015), DSc, Eng.,
 6. Przemysław MORAWIAK (od 1.10.2015), DSc, Eng.,
 7. Marek OLIFIERCZUK, PhD, Eng.,
 8. Prof. Janusz PARKA, PhD, DSc, Eng., MUT professor,
 9. Paweł PERKOWSKI, PhD, DSc, MUT professor,
 10. Prof. Zbigniew RASZEWSKI, PhD, DSc, Eng.,
 11. Marian TEODORCZYK, DSc, Eng. (external expert since 1.02.2012),
 12. Jerzy ZIELIŃSKI, PhD, DSc, MUT professor (to 31.12.2012).

Engineering workers:

 1. Urszula KARCZMARCZYK (since1.10.2009),
 2. Rafał KOWERDZIEJ, DSc, Eng.  (since 1. 10. 2013 to 30.09.2015),
 3. Rafał MAZUR, MSc, Eng.  (since 1. 10. 2013 to 30.09.2015),
 4. Przemysław MORAWIAK, MSc, Eng. (since 1.10.2010 30.09.2015),
 5. Włodzimierz NASZEWSKI (since 1.05.2015),
 6. Edward NOWINOWSKI – KRUSZELNICKI, PhD,
 7. Jerzy RYBKA (since 1.02.2012),
 8. Andrzej ŻEBROWSKI (since 1.02.2012),
 9. Barbara ŻUKOWSKA .

PhD students:

 1. Urszula CHODOROW, Msc, (since 1.10.2010 to 30.09.2015 r.),
 2. Marcin CHRZANOWSKI, MSc, Eng. (to 30.09.2011),
 3. Rafał KOWERDZIEJ, MSc, Eng. (to 31.12.2012),
 4. Krystian KOWIORSKI, MSc, Eng, (since 2.01.2012),
 5. Magdalena LASKA, MSc, Eng. (since 1.10.2009 to 31.12.2011),
 6. Rafał MAZUR, MSc, Eng., (since 1.10.2009 to 31.12.2012),
 7. Mateusz MRUKIEWICZ, MSc, Eng (since 2.01.2012 to 30.09.2015 r.),
 8. Przemysław MORAWIAK, MSc, Eng., (to 30.09.2010),
 9. Karolina OGRODNIIK, MSc, Eng. (to 30.09.2011),
 10. Eva OTON MARTINEZ (since 10.03.2012 to 15.06.2012),
 11. Rafał WĘGŁOWSKI, MSc, Eng. (to 30.09.2011),
 12. Marcin ZGUTKA, MSc, Eng., (since 1.10.2009 to 31.12.2011).

Students:

 1. Maciej WOCIAL (from 1.11.2009 to 30.06.2010).
 2. Ewa WRÓBLEWSKA (since 1.04.2014 to 31.07.2014)
 3. Maria ZAWISTOWSKA (since 1.04.2014 to 30.06.2014)
 4. Agnieszka ZGRZEBNA (since 1.04.2014 to 30.06.2014)
   

Research group responsible for application of liquid crystals in optical fiber structures and research on photonic elements led by Prof. Leszek R. Jaroszewicz, PhD, DSc, Eng.,

 

Research workers:

 1. Nourddinne BENNIS, Dr (since 17.02.2014, new position),
 2. Monika CHRUŚCIEL, MSc, Eng., (since 1.05.2015),
 3. Michał DUDEK MSc., Eng., (external expert since 1.06.2015),
 4. Agnieszka GIEREJ MSc., Eng., (external expert since 1.10.2014 to 30.06.2015),
 5. Zbigniew HOŁDYŃSKI, DSc., Eng., (od 1.03.2015r., to 30.09.2015, new position),
 6. Iwona JAKUBOWSKA, MSc, Eng., (external expert since 1.09.2013),
 7. Adam JANUSZKO, PhD, Eng.,
  (external expert, since 1.04.2009 to 30.10.2011),
 8. Prof. Leszek JAROSZEWICZ, PhD, DSc, Eng.
 9. Capt. Zbigniew KRAJEWSKI, PhD, Eng.,
  (since 1.01.2010)
 10. Jerzy KOWALSKI (od 1.10.2015r. external expert), PhD, Eng.,
 11. Paweł MARĆ, PhD, Eng.,
 12. Marcin MACIEJEWSKI MSc., Eng., (external expert since 30.06.2015),
 13. Idzi MERTA, PhD, Eng.,
 14. Marek NAPIERAŁA (external expert since 1.09.2012 to 31.08.2014),
 15. Tomasz NASIŁOWSKI, PhD, Eng.,
  (since 10.12.2009. to 30.09.2014, new position),
 16. Jakub NAWAŁA DSc, Eng.,(sine 1.05.2015),
 17. Leszek PIOTROWSKI, MSc, Eng. (external expert, since 1.09.2010),
 18. Karol STASIEWICZ, DSc, Eng.,
 19. Karol STĘPIEŃ (external expert  since 1.09.2013 to 30.09.2014),
 20. Rafał ŚWIŁŁO PhD, Eng. (since 1.07.2009r. to 31.12.2012r.),
 21. Dr Krzysztof TEISSEYRE (external expert since 1.10.2013)
 22. Jacek TRZNADEL, PhD, Eng.,
  (external expert from 1.07.2009 to 30.06.2010).

Engineering workers:

 1. Ryszard JANISZEWSKI,
 2. Zbigniew HOŁDYŃSKI MSc, Eng., (since  1.10.2014 to  28.02.2015, new position),
 3. Stanisław LIPIŃSKI , MSc, Eng.
  (since 1.03.2010),
 4. Michał MURAWSKI MSC, Eng., (od 1.10.2013r. to 15.09.2015, new position),
 5. Mr Łukasz OSTROWSKI (since 1.11.2011 to 31.12.2012)

PhD students:

 1. Małgorzata BROCZKOWSKA, MSc, Eng. (since 1.10.2013 to 30.09.2014),
 2. Monika CHRUŚCIEL, MSc, Eng. (since 1.10.2010),
 3. Zbigniew HOŁODYŃSKI, MSc, Eng. (since 1.10.2010 to 30.09.2014),
 4. Anna KURZYCH, MSc, Eng. (since 1.10.2013),
 5. Michał MURAWSKI, MSc, Eng. (since 1.10.2009 to 30.09.2013),
 6. Jakub NAWAŁA, MSc, Eng (since 1.10.2011 31.12.2014),
 7. Joanna MUSIAŁ (since 1.1.0.2015),
 8. Łukasz OSTROWSKI, MSc, Eng.  (since 1.10.2013 to 31.08.2014),
 9. Paweł PILISZEK, MSc (to 30.0-9.2012),
 10. Natalia PRZYBYSZ (since 1.1.0.2015),
 11. Monika SANKOWSKA, MSc, Eng (since 1.10.2011 to 31.12.2012),
 12. Michał SZYMAŃSKI, MSc, Eng. (since 1.10.2010 to 30.09.2014),
 13. Tadeusz TENDERENDA, MSc, Eng (since 1.11.2011 to 31.08.2014).
 14. Renata WOŃKO (since 1.1.0.2015),

Students:

 1. Sebastian CZWARNO (from 1.04.2010 to 30.06.2010),
 2. Zbigniew HOŁDYŃSKI (from 1.03.2010 to 30.06.2010),
 3. Krystian KOWIORSKI (from 1.03.2010 to 30.06.2010),
 4. Michał MURAWSKI (since 1.02.2009r.
  till 30.06.2009),
 5. Michał SZYMAŃSKI (from 1.10.2009 to 30.06.2010),
 6. Małgorzata GAWROŃSKA (from 1.10.2010 to 30.06.2012),
 7. Kamila GACIOCH (since 1.06.2015),
 8. Aleksandra KALBARCZYK (since 1.06.2015),
 9. Iwona SKRZYPKOWSKA (since 1.06.2015),
 10. Ariel ŁUKOWSKI (since 1.11.2011 to 31.05.2014),
 11. Małgorzata MATYSIK (from 1.10.2011 to 30.06.2012),
 12. Natalia PRZYBYSZ (since 1.10.2013 to 30.06.2015),
 13. Renata WOŃKO (since 1.04.2014 to 30.06.2015),
 14. Joanna MUSIAŁ (since 1.04.2014 to 30.06.2015),
 15. Agnieszka GIEREJ (since 1.04.2014 to 30.09.2014),
 16. Marta CHRZANOWSKA (since 1.05.2014 to 30.09.2014),
 17. Kinga GORCZYCA (since 1.05.2014 to 30.09.2014),


Research Line 2 – Coordinator: Prof. Stanisław Kłosowicz, PhD, DSc, Eng.

Research group responsible for technology and research on monocrystals and inorganic glasses led by
Prof. Stanisław Kłosowicz, PhD, DSc, Eng.,

 

Research workers:

 1. Prof. Ivan KITYK, PhD, DSc, Eng.,
  (external expert , since 1.10.2009),
 2. Prof. Stanisław KŁOSOWICZ, PhD, DSc, Eng.,
 3. Andrzej MAJCHROWSKI, PhD, Eng.,
 4. Edward MICHALSKI, PhD, DSc, Eng., MUT professor, (to 31.12.2012),
 5. Wiktor PIECEK, PhD, DSc, MUT professor,
 6. Rafał WĘGŁOWSKI , Dsc, Eng., (since 1.02.2012)

Engineering workers:

 1. Janusz SOBIERAJ,
 2. Władysław TOMASZEWSKI,
 3. Małgorzata TUROS,
 4. Bogdan ŻMIJEWSKI.

PhD students:

 1. Iwona CIEŚLIK, MSc, Eng. (to 30.09.2011),
 2. Maciej CHRUNIK, MSc, Eng. (since 1.10.2013),
 3. Marzena PEPCZYŃSKA, MSc, Eng. (since 4.01.2011 to 31.12.2012),


Research Line 3 – Coordinator: Prof. Jarosław Rutkowski, PhD, DSc, Eng.

Research group responsible for the theory and technology of complex semiconducting structures led by
Prof. Jarosław Rutkowski, PhD, DSc, Eng.,

 

Research workers:

 1. Waldemar GAWRON, PhD, Eng.,
  (1.02.2009, new position),
 2. Kacper GRODECKI (od 1.10.2015, new position),
 3. Krzysztof JÓŹWIKOWSKI, PhD, DSc, Eng.,
  MUT professor,
 4. Lt. Małgorzata KOPYTKO, Dr, Eng.
 5. lt Paweł MADEJCZYK, PhD, Eng.,
 6. Maj. Piotr MARTYNIUK, PhD, Eng (since 1.08.2011r., new position)
 7. Prof. Antoni ROGALSKI, PhD, DSc, Eng.,
  PAS member,
 8. Prof. Jarosław RUTKOWSKI, PhD, DSc, Eng.,

Engineering workers:

 1. Andrzej KOWALEWSKI (since 1.10.2015, new position),
 2. Elżbieta SADOWSKA,
 3. Danuta STANISZEWSKA.

PhD students:

 1. Andrzej KOWALEWSKI, MSc, Eng (since 2.01.2012 to 30.09.2015),
 2. Wioletta PUSZ, MSc, Eng. (since 1.10.2010),
 3. Jarosław WRÓBEL, MSc, Eng. (to 31.03.2013).

Students:

 1. Olga MARKOWSKA (since 1.05.2014 to 30.06.2015),

 

 

Research Line 4 – Coordinator: Jerzy Bystrzycki, PhD, DSc, Eng., MUT professor to 26.09.2013, cap. Marek POLAŃSKI DSc, Eng. since 1.10.2013

Research group responsible for research and technology of materials designed for hydrogen storage led by Jerzy Bystrzycki PhD, DSc, Eng. Prof. of MUT, cpt. Marek POLAŃSKI, DSc, Eng.

 

Research workers:

 1. Michał BEŁZOWSKI Eng., (external expert, since 1.05.2015),
 2. the late Jerzy BYSTRZYCKI, PhD, DSc, Eng. Prof. of MUT (to 25.09.2013)
 3. Tomasz CZUJKO, PhD, DSc, Eng., MUT professor, (since 1.10.2009),
 4. Sławomir DYJAK, MSc, Eng., (since 1.10.2010)
 5. Ltd M.Sc. Eng., Bartosz FIKUS (since 2.01.2014),
 6. Stefan HAMIGA MSc, Eng., (external expert, since 1.05.2015),
 7. Władysław HAMIGA Eng., (external expert, since 1.05.2015),
 8. Paweł JABŁOŃSKI Eng., (external expert, since 1.05.2015),
 9. Grzegorz KARPIEL Dr Eng., (external expert, since 1.05.2015),
 10. Izabela KUNCE, PhD, Eng., (from 1.10.2009 to 31.12.2009),
 11. Paulina KUZIORA Eng.,(since 1.05.2015),
 12. Radosław ŁYSZKOWSKI, PhD, Eng. (to 31.12.2012),
 13. Iwona MALKA, MSc, Eng (since 1.10.2011 to 31.12.2012),
 14. Małgorzata NOREK, PhD, Eng., (since 1.05.2009, new position to 31.12.2012),
 15. prof. Wojciech PRZETAKIEWICZ, PhD, DSc, Eng (since 1.03.2011 to 31.12.2012),
 16. Prof. Andrzej PANAS, PhD, DSc, Eng. (since 1.09.2013)
 17. Paweł PŁATEK, DSc, Eng. (since 1.09.2013),
 18. Daniel PRUSAK Dr  Eng., (external expert, since 1.05.2015),
 19. Tomasz POGORZELSKI MSc., Eng., (since 1.05.2015),
 20. cpt. Marek POLAŃSKI, PhD, Eng.
 21. Dariusz ZASADA, Dr, Eng (since 1.02.2011 to 31.12.2012),
 22. Jan ŻARÓW Eng., (external expert, since 1.05.2015),
 23. Kacper ZIOŁO MSc, Eng., (external expert, since 1.05.2015)
 24. Katarzyna WITEK MSc, Eng., (since 1.10.2015).

Engineering workers:

 1. Krzysztof KORZENIEWSKI (from 1.04.2009 to 30.06.2015),
 2. Izabela KUNCE, MSc., Eng. (since 1.01.2010 to 30.04.2015, new position),
 3. Zbigniew WIŚNIEWSKI (from 1.01.2009 to 31.03.2009).
 4. Marta MICHALSKA-DOMAŃSKA MSc (since 1.02.2011 to 30.04.2015, new position).

PhD students:

 1. Ewelina KOŚCIUSZCZYK, MSc, Eng (since 2.01.2012 to 31.12.2012),
 2. Monika KWIATKOWSKA, MSc, Eng. (since 1.10.2010 to 31.12.2012),
 3. Magdalena ŁAZIŃSKA, MSc, Eng (since 1.03.2011 to 31.12.2012),
 4. Iwona MALKA, MSc, Eng. (to 30.09.2011),
 5. Piotr MATYSIK, MSc, Eng. (since 1.10.2010 to 30.04.2011r.)
 6. Katarzyna WITEK, MSc, Eng.  (since 1.10.2013 to 30.04.2015),
 7. Michał ZIENTALA, MSc, Eng (since 2.01.2012 to 31.12.2012),
 8. Ewelina ŻUCHOWSKA, MSc, Eng  (since 1.06.2012 to 31.12.2012),

Students:

 1. Paulina GRZYBOWSKA (from 1.01.2009 to 28.02.2010 ),
 2. Aneta KOMUDA (from 1.01.2009 to 31.05.2009),
 3. Izabela KUNCE (from 1.01.2009 to 31.05.2009),
 4. Dariusz KUROWSKI (from 1.01.2009 to 31.05.2009),
 5. Paulina KUZIORA (since 1.10.2013),
 6. Piotr MĄDROWSKI (from 2.01.2012 to 30.06.2012),
 7. Paulina KUZIORA (od 1.10.2013r. to 30.04.2015),
 8. Agata OLEJARCZYK (since 1.10.2013 to 31.12.2014),
 9. Katarzyna WITEK ( from  1.10.2010 to 30.06.2012).
 

Administrative staff:

       1. Sławomir BANDURSKI (since 1.06.2009 to 30.09.2011),
       2. Patrycja BRYCZEK (since 1.10.2010 to 30.09.2012),
       3. Grażyna DORNOWSKA (since 1.02.2011),
       4. Małgorzata FARASIEWICZ,
       5. Monika GAWRYCH (from 1.06.2009 to 30.04.2012),
       6. Jan GUZEK MSc  (since 1.09.2013),
       7. Małgorzata IWANOWSKA (since 1.05.2012 to 31.03.2013),
       8. Jakub JUNG (from 1.01.2009 to 31.12.2009),
       9. Jadwiga KORDEL,
       10. Irena MAZUREK (since 1.06.2009),
       11. Jadwiga PAWLAK (since 1.06.2009),
       12. Dariusz PAŹ, MSc,
       13. Maria PIETKA (since 1.06.2009),
       14. Iwona PODENAS  (since 1.05.2015),
       15. Jan SKOCZYŃSKI (since 1.11.2009),
       16. Krystyna WIERZEJSKA,